Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

Dit zijn wij, Ferm Werk. Wij zijn er voor uw bedrijfjouw baan en uw inkomen.

Ferm Werk - brengt mens en werk samen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-2)

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers is verlengd tot eind september. Lees hier meer over de voorwaarden. 
Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u hier uw aanvraag digitaal indienen.
Heeft u al gebruik gemaakt van Tozo-1? Dan kunt u hier een vervolgaanvraag indienen.

Aanvragen uitkering particulier

Aanvragen voor bijzondere bijstand,  individuele inkomenstoeslag of een bijstandsuitkering kunt u digitaal doen via deze website.
Heeft u plotseling geen of minder inkomen door de coronacrisis? In de speciale Nibud Geldkrant Minder inkomen leest u tips, adviezen en meer.

Stapsgewijs versoepelen van de maatregelen

Vanwege COVID-19 hebben wij medio maart jl. verregaande maatregelen genomen om zo de gezondheid van onze medewerkers maximaal te beschermen. Een deel van Ferm Werk hebben wij moeten sluiten. Gelukkig zien wij de besmettingsrisico’s afnemen in onze regio. Zo is er voldoende aanleiding om onze maatregelen te versoepelen en Ferm Werk weer te openen.

 Wat is er veranderd?

 • Externe activiteiten voeren wij nu op maatwerkbasis uit. Dit doen wij in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers.
 • Interne activiteiten pakken wij geleidelijk aan weer op. Onze medewerkers werken in shifts en dit betekent dat wij in overleg met onze klanten weer opdrachten kunnen uitvoeren.
 • Bezoekers zijn welkom maar alleen op afspraak. Wij verzoeken bezoekers die een afspraak hebben zoveel mogelijk alleen te komen.
 • Medewerkers én bezoekers houden zich aan onze richtlijnen die aansluiten op de richtlijnen van het RIVM. Deze richtijnen zijn ook in beeld gebracht in een leaflet.

Wat blijft gelden

 • Gesprekken en afspraken vinden wel nog steeds zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.
 • Uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen worden op tijd betaald.
 • Houd rekening met langere wachttijden wanneer u belt. U wordt terug gebeld.
 • Verstuur zoveel als mogelijk uw post via de mail.
 • Verstuur uw mail met persoonlijke gegevens veilig. Geef diefstal van data geen kans.
 • Veilig e-mailen? Lees meer over hoe u  Cryptshare kunt gebruiken.
 • Wijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen op 'Mijn Ferm Werk'. Houd uw inloggegevens bij de hand.