Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

Dit zijn wij, Ferm Werk. Wij zijn er voor uw bedrijfjouw baan en uw inkomen.

Ferm Werk - brengt mens en werk samen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt ondersteuning aan zelfstandig ondernemers en zzp'ers die door de maatregelen tegen het coronavirus plotselng geen of minder inkomsten hebben.De Tozo is onderdeel van de steunpakketten van de regering. Tozo 1 was aan te vragen van 1 maart tot 1 juni, tozo 2 tot en met 30 september.

Tozo 3
De regering heeft de Tozo nogmaals verlengd omdat de gevolgen van de coronacrisis na 1 oktober niet voor iedereen voorbij zijn. Mogelijk geldt dat ook voor u en kan het even duren voordat u voldoende inkomsten heeft. De verlenging van de Tozo is bedoeld om u de tijd en (financiële) ondersteuning te bieden om u te kunnen oriënteren op de toekomst. En om te onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of dat het beter voor u is om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst.
Tozo 3 loopt van oktober 2020 tot en met maart 2021. Meer informatie over Tozo 3 en de mogelijkheid om aan te vragen vindt u op deze pagina: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Aandachtspunten voor Tozo ontvangers aan het eind van het jaar
Had u in 2020 een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud?
Lees hier aantal belangrijke aandachtspunten in verband met controle van Tozo en de invloed van Tozo op uw belastingaangifte over 2020.

Aanvragen uitkering particulier

Aanvragen voor bijzondere bijstand,  individuele inkomenstoeslag of een bijstandsuitkering kunt u digitaal doen via deze website.
Heeft u plotseling geen of minder inkomen door de coronacrisis? In de speciale Nibud Geldkrant Minder inkomen leest u tips, adviezen en meer.

Stapsgewijs versoepelen van de maatregelen

Vanwege COVID-19 hebben wij medio maart jl. verregaande maatregelen genomen om zo de gezondheid van onze medewerkers maximaal te beschermen. Een deel van Ferm Werk hebben wij moeten sluiten. Gelukkig zien wij de besmettingsrisico’s afnemen in onze regio. Zo is er voldoende aanleiding om onze maatregelen te versoepelen en Ferm Werk weer te openen.

 Wat is er veranderd?

 • Externe activiteiten voeren wij nu op maatwerkbasis uit. Dit doen wij in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers.
 • Interne activiteiten pakken wij geleidelijk aan weer op. Onze medewerkers werken in shifts en dit betekent dat wij in overleg met onze klanten weer opdrachten kunnen uitvoeren.
 • Bezoekers zijn welkom maar alleen op afspraak. Wij verzoeken bezoekers die een afspraak hebben zoveel mogelijk alleen te komen.
 • Medewerkers én bezoekers houden zich aan onze richtlijnen die aansluiten op de richtlijnen van het RIVM. Deze richtijnen zijn ook in beeld gebracht in een leaflet.

Wat blijft gelden

 • Gesprekken en afspraken vinden wel nog steeds zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats.
 • Uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen worden op tijd betaald.
 • Houd rekening met langere wachttijden wanneer u belt. U wordt terug gebeld.
 • Verstuur zoveel als mogelijk uw post via de mail.
 • Verstuur uw mail met persoonlijke gegevens veilig. Geef diefstal van data geen kans.
 • Veilig e-mailen? Lees meer over hoe u  Cryptshare kunt gebruiken.
 • Wijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen op 'Mijn Ferm Werk'. Houd uw inloggegevens bij de hand.