Uw privacy bij Ferm Werk

Om onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. Het verwerken van persoonsgegevens betekent alles dat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, van verzamelen tot en met vernietigen. We doen bij Ferm Werk ons uiterste best om voorzichtig om te gaan met uw gegevens. We passen onze manier van werken steeds aan en houden nieuwe inzichten op het gebied van privacy goed in de gaten. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat we deze beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Bij veel van wat we doen is het een eis dat wij bepaalde gegevens verzamelen en controleren. Als u een uitkering aanvraagt en krijgt, vragen we u daarom om bewijsstukken. Ook raadplegen we gegevensbestanden van de overheid en gaan we uit van onze eigen waarneming. Hierbij kunnen we bij u op huisbezoek komen.

Uw privacy is belangrijk. Daarom gaan wij op een veilige en nette manier om met alle informatie die u met ons deelt. Persoons- of adresgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gegeven. We bewaren gegevens niet langer dan hiervoor noodzakelijk is.

Bij het gebruik van deze website geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u op wetten.overheid.nl.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u via de website solliciteert, vragen stelt of opmerkingen plaatst, deelt u vaak uw persoonsgegevens. Ferm Werk kan deze persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Zo kan Ferm Werk uw sollicitatie of vraag beantwoorden, of ingaan op uw opmerking.

Ferm Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven omschreven doeleinden. We bewaren deze gegevens alleen langer dan dit wanneer zij nodig zijn om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen, óf als de bewaartermijn van uw gegevens volgens de toepasselijke gedrags- en beroepsregels langer is. 

Informatiebeveiligingsbeleid

Klik hier om meer te lezen in het beleidsdocument informatiebeveiliging.

Vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking door Ferm Werk van de persoonsgegevens die u ons via deze website of op andere manier heeft gegeven? Mail dan naar piv@fermwerk.nl.

Wanneer wij uw gegevens verwerken, moeten we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verzamelen van persoonsgegevens moet volgens de wet gebeuren. De verzamelde persoonsgegevens moeten netjes en voorzichtig verwerkt worden. We mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als we een precies doel kunnen aangeven. 

Andere organisaties of personen krijgen alleen uw persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, zoals voor de gegevens op MijnOverheid.nl en voor het versturen van onze nieuwsbrief. Of als u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het betekent vooral ook dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan u verteld is. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend in het verzamelen van persoonsgegevens.

Conform de laatste wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan andere organisaties of personen doorgeven. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn doorgegeven, voor welk doel, tot wanneer ze gebruikt mogen worden en hoe ze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Binnen Ferm Werk zijn persoonsgegevens beschermd door de (digitale) rechten binnen het kantoornetwerk en onze systemen. Medewerkers van Ferm Werk hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Aan nieuwe medewerkers vragen wij ook altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat doet Ferm Werk als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit de bedoeling is? In zo’n situatie is er sprake van een datalek. Wij zijn dan vanuit de AVG verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afhankelijk van de situatie zullen ook de personen van wie de gegevens zijn gelekt, ingelicht worden.

Heeft u een vraag over privacy? Heeft u een klacht over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan of vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Adri van der Peet, per mail piv@fermwerk.nl of per telefoon 0348 - 497 000

Meer informatie over de AVG en uw privacy kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw gegevens inzien

Wilt u meer weten over hoe u uw gegevens kunt inzien? Of heeft u andere vragen over uw privacyrechten? Kijk dan op de Uw privacyrechten-pagina.