Uw mening, klacht of bezwaar

De medewerkers van Ferm Werk doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. We horen dus graag wat u van Ferm Werk vindt. Uw goede of slechte ervaring, opmerking, vraag of suggestie is welkom.

Afhankelijk van wat u ons wilt laten weten, heeft u een aantal keuzes:

  • Wilt u een klacht indienen? Dan kan dat via de pagina Een klacht? Laat het ons weten! Klachten gaan altijd over de dienstverlening van Ferm Werk. 
  • Heeft u bezwaar op een besluit dat Ferm Werk gemaakt heeft over uw uitkering? Dan kan dat via de pagina Bezwaar
  • Heeft u geen klacht of bezwaar, maar is er iets anders dat u ons wilt laten weten over uw contact met Ferm Werk? Dan kunt u het formulier Uw mening is belangrijk invullen. 

Ferm Werk wil graag weten wat we goed doen, maar vooral ook wat beter kan. Om daarachter te komen, laten we eens in de zoveel tijd een onderzoek uitvoeren. Dit heet het cliëntervaringsonderzoek. De uitkomsten hiervan delen we natuurlijk ook met u. 

Underlying tasks