CliëntenRaad

De CliëntenRaad komt op voor de cliënten van Ferm Werk.

Dus:

 • vraagt u een uitkering aan
 • ontvangt u een uitkering
 • volgt u een re-integratie traject
 • heeft u een wsw-indicatie
 • doet u beschut werk
 • of wordt u door Ferm Werk gedetacheerd...

dan is de CliëntenRaad er voor u om te helpen met vragen, klachten of opmerkingen!

De CliëntenRaad: 

 • is er voor alle cliënten van Ferm Werk
 • is onafhankelijk
 • adviseert Ferm Werk gevraagd en ongevraagd over wat Ferm Werk doet voor u
 • verandert de wet niet, maar controleert wel of de wet goed wordt uitgevoerd
 • We kijken dus over de schouders van Ferm Werk mee!

U leest meer op de website van de CliëntenRaad: crfw.nl. Het is belangrijk dat de CliëntenRaad informatie krijgt over uw ervaringen met Ferm Werk. Dit kan via info@crfw.nl of met de gewone post. U stuurt uw brief dan naar: CliëntenRaad Ferm Werk, Carrosserieweg 1, 3445BC Woerden.
De CliëntenRaad van Ferm Werk heeft ook een (besloten) Facebookpagina. Cliënten van Ferm Werk kunnen lid worden van deze pagina.

Als u persoonlijke ondersteuning nodig heeft, dan kunt u ook terecht bij de cliëntenondersteuning in de verschillende gemeentes. Zij helpen u graag verder!