Over Ferm Werk

Wij brengen mens en werk samen.

Ferm Werk is opgericht als de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort voor de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet inburgering 2021. Ferm Werk bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2014 en is sindsdien de rechtsopvolger van De Sluis Groep, uitgebreid met de activiteiten van de afdelingen Werk & Inkomen van de 4 gemeenten. Ferm Werk bedient met haar diensten zo’n 1.100 bijstandcliënten en ongeveer 314 Sw-medewerkers.

In onze 4 gemeenten zoeken we naar de beste match tussen werkgevers en werkzoekenden. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen in de regio. En om zoveel mogelijk bedrijven in de regio aan goede medewerkers te helpen via een baan naar vermogen. Daarbij mikken we niet op kort en snel succes. We zetten juist in op langdurige arbeidsrelaties. Dat is voor werknemer en werkgever simpelweg het aantrekkelijkst.

 

 

We zijn een bijzonder bedrijf: we leveren diensten aan werkgevers in de regio en proberen tegelijkertijd inwoners aan het werk te helpen. Ons doel is om een werkgevers service te bieden en tegelijkertijd mensen te begeleiden van uitkering naar betaald werk. Daarbij hebben wij een extra oog voor mensen die zelfstandig niet zo makkelijk een plekje vinden op de arbeidsmarkt. Maatwerk is nodig om een match te kunnen realiseren.

We willen zoveel mogelijk mensen naar hun eigen vermogen laten deelnemen aan de samenleving, het liefst in de vorm van betaalde arbeid.

 1. Regionaal sterk

  Ferm Werk is de personeelspartner voor bedrijven en organisaties in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. Onze organisatie bemiddelt voor inwoners van deze gemeenten. We koppelen vraag en aanbod van werk altijd regionaal.
 2. Match voor werkgever en werknemer

  Voorop staat de vraag van werkgevers: hun wensen zijn leidend voor onze dienstverlening. De selectie van kandidaten, de begeleiding: alles is erop gericht om een duurzame klik te maken waarbij de medewerker geen kostenpost is, maar zorgt voor opbrengsten. Soms is daarvoor extra begeleiding, soms aangepast werk nodig of subsidie. Dat regelen we allemaal. We ontzorgen de werkgever in elke fase.
 3. Mensen verder helpen

  We geven extra aandacht aan mensen die minder makkelijk uit zichzelf een baan vinden. Dat doen we door coaching, training, begeleiding, subsidie en detachering. Zo helpen we mensen en bedrijven verder. Het doel is een goede match te realiseren voor alle betrokken partijen.
 4. Succes ook op lange termijn

  We werken snel en efficiënt, maar kiezen alleen voor oplossingen die langdurig werken. We streven naar een duurzame match tussen organisatie en medewerker. En daar willen we graag een stapje extra voor doen.
 5. MVO met economisch rendement

  Ferm Werk brengt mens en werk samen. Dat doen we vanuit een maatschappelijk perspectief (participatie), maar dat kan alleen als de match bedrijfseconomisch succesvol is. Een medewerker moet altijd bijdragen aan het rendement van de organisatie. Participatie zonder rendement is geen optie. 

Werkgevers zijn de sleutel tot succes. Zij moeten verleid worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Ferm Werk beschouwt mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien als potentiële werknemers. Wij bieden hen ondersteuning en begeleiding bij het verwerven van een inkomen, werk of andere goede dagbesteding. Dit noemen we “werken naar vermogen”. Om dit voor elkaar te krijgen, werkt Ferm Werk intensief samen met regionale werkgevers, onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties.

Ferm Werk is gevestigd in Woerden. De organisatie telt ca. 102 reguliere medewerkers (omgerekend naar voltijdbanen) en ca. 314 Sw-medewerkers. Daarmee bedienen we bijna 4.000 bedrijven in de gemeenten waar werk is voor ca. 50.000 mensen (fulltime en parttime functies). In de 4 gemeenten wonen in totaal iets meer dan 100.000 mensen.

De organisatie telt 3 hoofdonderdelen:

 1. Werk & Participatie

  Werving & Selectie nieuwe medewerkers en inhuur/detachering en tevens uitvoeren van opdrachten door Ferm Werk. Ook begeleiding van inwoners  naar werk en participatie.
 2. Inkomen

  Diensten gericht op uitkeringsgerechtigden
 3. Financiën & Bedrijfsvoering

  Ondersteuning organisatie: Financiën, ICT, HRM en facilitair management