Beleid en Regelgeving

Ferm Werk is gevestigd in Woerden. De organisatie is compact van opzet en telt ca. 90 medewerkers (omgerekend naar voltijdbanen). Daarmee bedienen we bijna 4.000 bedrijven in de gemeenten waar werk is voor ca. 50.000 mensen (fulltime en parttime functies). In de vier gemeenten wonen in totaal iets meer dan 100.000 mensen.

Regelingen en besluiten

Verordeningen en beleidsregels

Actuele verordeningen Participatiewet 
De verordeningen die zijn vastgesteld worden door Ferm Werk gepubliceerd op de website van de Overheid, zie deze link.

ANBI

Ferm Werk staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Ferm Werk is verplicht een aantal gegevens openbaar te maken.

Door de ingrijpende aanpassing van de organisatie met ingang van 2014 is besloten om de publicatie van de gegevens van Ferm Werk zoveel mogelijk te laten aansluiten op deze nieuwe situatie. Dit betekent dat gegevens met betrekking tot bestuurssamenstelling en doelstelling betrekking hebben op de situatie vanaf 2014.

Onderstaand volgt per RSIN nummer: naam en adres en bestuurssamenstelling.

Openbaar lichaam Ferm Werk: RSIN 0049.81.741

Openbaar lichaam Ferm Werk (tot en met 31-12-2013: Werkvoorzieningschap De Sluis), gevestigd te (3445 BC) Woerden aan de Carrosserieweg 1. Bestuurssamenstelling: algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter. Het algemeen bestuur heeft een commissie van advies ingesteld, bestaande uit de leden van de Raad van Commissarissen van Ferm Werk N.V.

Beloningsbeleid Ferm Werk

Het beloningsbeleid van Ferm Werk is afgeleid van de CAR-UWO, dat is de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten. Er is sprake van twee regelingen, één voor de medewerkers van het openbaar lichaam en één voor de medewerkers die vanuit de Stichting Facilitaire Dienstverlening ter beschikking worden gesteld van Ferm Werk N.V. Het beloningsbeleid geldt zowel voor de algemeen directeur (bestuurder van Ferm Werk N.V.) als voor de overige werknemers, niet zijnde Wsw personeel. Wsw personeel valt onder de Sociale Werkvoorziening Cao.

Downloaden