Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel op 1 januari 2014 onder nummer 30133389.