Wijzigingen doorgeven

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens hebben.

U moet daar zelf voor zorgen. Verandert er iets in uw situatie? Laat dat binnen zeven werkdagen aan Ferm Werk weten. U kunt dit doorgeven via Mijn Ferm Werk of met het Wijzigingsformulier.

Als u elke maand wisselende inkomsten heeft, dan moet u dat apart aan ons doorgeven. We controleren regelmatig of uw gegevens kloppen. We vergelijken bijvoorbeeld uw gegevens met informatie die andere instanties over u hebben, zoals de Belastingdienst en het Bevolkingsregister.

Als u zaken te laat doorgeeft kan dit vervelende gevolgen hebben. Dat willen we juist voorkomen!

Enkele voorbeelden van zaken die u moet doorgeven:

  • Geboorte van een kind.
  • Iemand die bij u komt wonen of juist weggaat.
  • Baan die u bent gestart, ook als dit vrijwilligerswerk of tijdelijk werk is.
  • Vakantie (binnen- en buitenland)
  • Aankoop van een auto.
  • Ontvangen van een erfenis.
  • Aankoop van cryptomunten of wijzigingen in de waarde ervan.

Wilt u weten of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Bel dan met uw consulent. Eén telefoontje en u weet het zeker. Dat voorkomt problemen.

Wilt u al uw rechten en plichten rustig nalezen? Download onze flyer Rechten en Plichten.