Werken met een beperking

U heeft een arbeidsbeperking, maar wilt graag aan de slag? Ferm Werk is er ook voor u! Wij ondersteunen mensen met een handicap of beperking in de zoektocht naar een passende werkplek.

Hieronder vindt u informatie over verschillende onderwerpen.

Als iemand die werk zoekt het minimumloon niet kan verdienen, kan Ferm Werk aan de werkgever een deel van de loonkosten betalen. Dat heet 'loonkostensubsidie' en maakt het mogelijk dat iemand toch het minimumloon ontvangt. Werkgevers en overheid zorgen de komende jaren voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een handicap of een andere arbeidsbeperking. En wie werk vindt, krijgt salaris en doet actief mee in de samenleving.

Met de hulp van Ferm Werk, loonkostensubsidie en de extra banen wordt het voor mensen met een handicap of beperking gemakkelijker om bij een werkgever aan het werk te gaan. Werkgevers hoeven mensen met een arbeidsbeperking niet per se zelf in dienst te nemen. Iemand kan ook in dienst komen van Ferm Werk of het sociaal werkbedrijf en worden ‘uitgeleend’ aan een werkgever.

Jongeren met een arbeidsbeperking die niet werken of studeren maken samen met Ferm Werk een plan om werk te vinden of om (weer) te gaan studeren. Ook bekijkt Ferm Werk welke hulp hiervoor nodig is. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek of begeleiding. De ondersteuning die Ferm Werk biedt is altijd maatwerk.

Jongeren met een arbeidsbeperking die studeren kunnen onder bepaalde voorwaarden een individuele studietoeslag ontvangen. Ferm Werk bepaalt de hoogte van het bedrag en hoe lang iemand er recht op heeft. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Individuele studietoeslag.

De Participatiewet is er ook voor mensen die door een grote arbeidsbeperking niet aan het werk kunnen bij een gewone werkgever. Ferm Werk heeft de opdracht voor deze mensen werkzaamheden of een andere passende oplossing te regelen. Bijvoorbeeld werk in een beschermde omgeving. Dit heet ‘beschut werk’. Alle gemeenten samen krijgen geld voor 30.000 beschutte plekken.

Alleen jonge mensen die nooit meer kunnen werken, krijgen een Wajong-uitkering. Zij hebben volgens de wet ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’. UWV beoordeelt of iemand kan werken.

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een plek te krijgen in de sociale werkvoorziening (Wsw). Dat geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die nog op de wachtlijst staan. Zij vallen sinds 1 januari onder de Participatiewet. Voor Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris.

Kijk ook eens op onbeperktaandeslag.nl