Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Studenten met een beperking kunnen helaas niet altijd werken naast hun opleiding. Ferm Werk kan dan helpen met een extraatje: de 'studietoeslag'.

We kunnen deze toeslag bieden aan studenten met een beperking die naast hun studie niet kunnen werken.

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • Minimaal 15 jaar oud.
  • Ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
  • Ontvangt geen Wajong-uitkering.
  • Door medische beperking structureel niet in staat om naast de studie bij te verdienen.
    Wij vragen een geneeskundig advies aan om te beoordelen of u recht heeft op de studietoeslag.

Voor de studietoeslag is het niet nodig dat u aantoont welke kosten u maakt.

Er zijn nieuwe regels voor de studietoeslag opgenomen in de Participatiewet. Deze regels gelden vanaf 1 april 2022. De studietoeslag is vanaf die datum vanaf 15 jaar en leeftijdsafhankelijk. Hieronder ziet u bij welke leeftijd u welk bedrag ontvangt.

LeeftijdBedrag
15€ 94,00
16€ 108,00
17€ 124,00
18€ 156,00
19€ 188,00
20€ 250,00
21€ 312,00

 

Overgangsregeling
Voor wie vóór 1 april 2022 al studietoeslag ontving, is er een overgangsregeling. Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken, heeft Ferm Werk vanaf 1 maart 2020 het bedrag vastgesteld op € 300,00 per maand. Door de wetswijziging van 1 april 2022 gelden nieuwe (lagere) bedragen.

Ontving u al studietoeslag vóór 1 april 2022, dan krijgt u tot einde van dit schooljaar het oude bedrag. Vanaf schooljaar 2022/2023 gelden voor alle aanvragen de nieuwe bedragen. 

U kunt de studietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier studietoeslag. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, nemen we deze in behandeling. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.