Inburgeren

U bent in Nederland aangekomen en wilt hier een nieuwe start maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. U moet wennen aan een nieuw land en veel nieuwe dingen leren. Zoals inburgeren. U krijgt hier wel hulp bij.

Als u gaat inburgeren, heeft u een brief van DUO gekregen. Ferm Werk helpt u graag bij uw inburgering. Dat doen we samen met andere organisaties in uw gemeente.

Het doel van inburgeren is dat u zo snel mogelijk kunt meedoen in Nederland.

  • U leert de Nederlandse taal.
  • U leert hoe Nederlanders wonen, werken en leven. Dit onderdeel heet de Participatieverklaring.
  • U leert over meedoen, werken en werk zoeken in Nederland. Dit onderdeel heet Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) of Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
  • U doet mee in Nederland, via betaald werk of andere activiteiten.

Heeft u genoeg geleerd? Dan doet u het inburgeringsexamen. Of u heeft een eindgesprek met uw contactpersoon. Nadat u bent geslaagd voor het examen of het eindgesprek hebt gehad, bent u officieel ingeburgerd. 

Inburgeren voor 1 januari 2022

Kreeg u uw verblijfsvergunning vóór 1 januari 2022? Lees dan op www.inburgeren.nl hoe u kunt inburgeren.

Inburgeren na 1 januari 2022

Kreeg u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2022? Lees dan verder op deze pagina.

Ferm Werk nodigt u uit voor een gesprek met uw contactpersoon. Dat is de inburgeringsconsulent. Zo komen we erachter hoe we u het beste kunnen helpen. U spreekt over uw achtergrond, talenten en uw doelen in Nederland. Bijvoorbeeld: wat voor werk heeft u gedaan? Waar bent u goed in? En wat wilt u graag? U doet ook een taaltoets.

Daarna maakt u samen een persoonlijk plan. Dit heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het plan staan de doelen die u gaat halen. Bijvoorbeeld welke cursussen u gaat doen. En hoe goed u Nederlands gaat leren.

Inburgeren duurt ongeveer 3 jaar.

In het filmpje hierboven krijgt u uitleg over inburgering voor asielstatushouders. U kunt de video ook bekijken in de volgende talen: ArabischDariEngelsFarsiPashtoSomalischSpaans en Tigrinya.

Bent u asielmigrant?

De gemeente betaalt uw inburgering. De gemeente betaalt ook de eerste 2 pogingen voor elk examen. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Bent u gezinsmigrant of overige migrant?

U betaalt zelf uw taalonderwijs. Misschien kunt u een lening krijgen bij DUO

Moet u inburgeren volgens de Wet inburgering 2021? Dan betaalt de gemeente uw trainingen voor het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie

Als nieuwkomer in Nederland moet u meestal inburgeren. U heeft een brief van DUO gekregen als dat zo is. Ferm Werk en uw gemeente gaan u helpen bij uw inburgering. 

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? Dan volgt u ook het participatieverklaringstraject (PVT). U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Samen heet dit het participatieverklaringstraject. Daarmee verklaart u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Meer informatie over de participatieverklaring leest u op deze pagina.

U leert over meedoen in de Nederlandse samenleving, over werk en over werk vinden. Door een training wordt u voorbereid. Door stage, vrijwilligerswerk en/of betaalt werk leert u hoe het in praktijk gaat. Afhankelijk van wanneer u gestart met inburgeren, volgt u de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) of Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). 

Meer informatie over MAP en ONA leest u op deze pagina

Op de website www.inburgeren.nl vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat voor u betekent.

U kunt met vragen ook contact opnemen met Ferm Werk.