Participatieverklaringstraject (PVT)

Als u nieuw in Nederland bent, gaat u meestal inburgeren. Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan is het participatieverklaringstraject (PVT) onderdeel van uw inburgering. U maakt dit onderdeel af door mee te doen aan de PVT-training. En u ondertekent de participatieverklaring.

Door het participatieverklaringstraject leert u de kernwaarden van de Nederlandse grondwet kennen. In die wet staat wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn/haar eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij/zij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij/zij vindt, maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf, maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Tijdens de PVT-training leert u meer over de Nederlandse cultuur, politiek en de grondwet. Aan het einde van de training zet u uw handtekening onder de participatieverklaring. U verklaart daarmee de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en respecteren.

  • U bent inburgeraar.
  • U bent op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren. 
  • U bent ingeschreven bij de gemeente Woerden, Oudewater, Montfoort, of Bodegraven-Reeuwijk.

Ferm Werk nodigt u uit voor de PVT-training als u in de gemeente Woerden of Oudewater woont. U krijgt een brief van ons per post. Heeft u geen brief gekregen? Neem dan contact met ons op. 

Bent u inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk of Montfoort? Dan nodigt Vluchtelingenwerk u uit voor de PVT-training. Heeft u nog geen uitnodiging gekregen? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk

Het participatieverklaringstraject bij Ferm Werk bestaat uit vier dagdelen (met een excursie). Ook ondertekent u de participatieverklaring. 

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2013? Dan heeft u 1 jaar de tijd om uw participatieverklaring te ondertekenen. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. 

Ga naar www.inburgeren.nl voor meer informatie over wat u doet als u te laat bent.

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan heeft u 3 jaar de tijd om de participatieverklaring te ondertekenen. Ga voor vragen over uw inburgering naar www.inburgeren.nl of neem contact op met uw inburgeringsconsulent van Ferm Werk. Die helpt u graag verder.