Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Bent u bezig met inburgeren? Dan leert u ook over meedoen in Nederland, over werk en hoe u werk kunt vinden. Dit is een vast onderdeel van uw inburgering.

Bent u gestart met uw inburgeren vóór 1 januari 2022? Dan maakt u Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) af als onderdeel van uw inburgering. U leest op www.inburgeren.nl hoe u dat kunt doen.

Bent u gestart met uw inburgeren op of na 1 januari 2022? Dan is MAP onderdeel van uw Plan Inburgering en Participatie (PIP). Uw inburgeringsconsulent van Ferm Werk begeleidt u bij het halen van MAP. Meer informatie over MAP staat op deze pagina.

U bent klaar met Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) als u genoeg hebt geleerd over werken in Nederland. U leert hierover in de MAP-training. Ook werkt u minstens 40 uur als vrijwilliger, stagiair of betaalde medewerker. 

MAP training

De MAP training bestaat uit 4 dagdelen van 2,5 uur. Tijdens deze 4 dagdelen leert u over: 

  1. Werkcultuur en werkhouding.
  2. Arbeidsmarkt en inzicht in beroepen en kwaliteiten.
  3. Solliciteren en cv.
  4. Sociale zekerheidsstelsel.

Ferm Werk meldt u aan voor de MAP-training. De training krijgt u in de taal die u begrijpt. U doet de training in het eerste of tweede jaar van uw inburgering. 

Participatie

Naast de MAP training gaat u minimaal 40 uur participeren. Participeren is meedoen in de samenleving. Dit kan door betaald werk, vrijwilligerswerk, of door stage te lopen.

U bent klaar met MAP als u de training hebt gevolgd en minstens 40 uur hebt geparticipeerd. Uw inburgeringsconsulent van Ferm Werk helpt u bij het afmaken van MAP. Ook geeft uw inburgeringsconsulent aan DUO door wanneer u klaar bent.