Als we iets besluiten dat te maken heeft met uw uitkering, dan krijgt u daar schriftelijk bericht van. U kunt het oneens zijn met zo’n beslissing, of de manier waarop het wordt uitgevoerd door Ferm Werk, en dan kunt u bezwaar maken.

Een bezwaar heeft dus te maken met ontevredenheid van uw kant als het gaat om besluiten over uw uitkering of regeling. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Als u post van ons krijgt met een besluit, dan heeft u 6 weken de tijd om te laten weten dat u bezwaar maakt.

Zet in uw bezwaar altijd uw naam en adresgegevens en vermeld duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Dagelijks Bestuur Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC  Woerden

Als u een bezwaar heeft ingediend, gaat het bestuur van Ferm Werk het besluit opnieuw bekijken. Dat doen we door het bezwaar voor te leggen aan een neutrale commissie. Dat is de 'commissie bezwaarschriften' van de gemeente Woerden. We proberen eerst of we samen met u tot een oplossing kunnen komen. 

Als dat niet lukt of niet mogelijk is, gaat de commissie het bezwaar bekijken. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis van Woerden (hoorzitting) waar u kunt uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Als u wilt kunt u iemand meenemen om te helpen, bijvoorbeeld een advocaat. Ook Ferm Werk is bij het gesprek om uit te leggen waarom het besluit is genomen. Na het gesprek geeft de commissie een advies aan het bestuur van Ferm Werk. U krijgt van Ferm Werk schriftelijk bericht wat er is besloten.