Betaling uitkering

De eerstvolgende betaaldatum is: 22 juli.
Klik hieronder voor de overige data.

Ontvangt u een uitkering* en hoeft u geen inkomstenverklaring in te leveren? Dan wordt uw uitkering op vaste data op uw rekening bijgeschreven.

Heeft u voor het eerst inkomsten naast uw uitkering? Neem dan contact op met uw consulent Re-integratie. Zo voorkomt u dat u teveel uitkering ontvangt en dat later moet terugbetalen.

Heeft u inkomsten die u iedere maand moet opgeven? Lever uw periodieke inkomstenverklaring uiterlijk op de laatste dag van de maand in. Uw uitkering wordt zo snel mogelijk daarna overgemaakt. 

Het verschilt per bank wanneer uw geld op uw rekening staat. U kunt er echter van uitgaan dat uw uitkering twee werkdagen na bovengenoemde datum altijd is bijgeschreven.

Heeft u vragen over de betaling of de berekening van uw uitkering? Neem dan contact op met uw consulent.

*op grond van de Participatiewet, Bbz, IOAZ of IOAW.

Hieronder ziet u wanneer de uitkering wordt uitbetaald als u geen inkomstenverklaring hoeft in te leveren.

Betaaldata voor de rest van 2024:

  • 20 juni 2024
  • 22 juli 2024
  • 22 augustus 2024
  • 23 september 2024
  • 21 oktober 2024
  • 21 november 2024
  • 23 december 2024

Voor iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, reserveren wij iedere maand 5% vakantiegeld. Het opgespaarde vakantiegeld betalen wij eenmaal per jaar uit.

Hoeft u geen inkomstenformulier in te leveren? Dan wordt uw vakantiegeld uitbetaald op 30 mei 2024

Vult u een inkomstenformulier in? Dan volgt uitbetaling van het vakantiegeld met de betaling van uw uitkering over de maand mei.

Vakantiegeld en schulden terugbetalen

Heeft u schulden of teveel uitkering ontvangen? Dan moet u die terugbetalen. Een schuldeiser legt dan beslag op uw uitkering. Dat wordt ook wel een vordering genoemd. 

Is er een beslag of vordering, dan krijgt u het vakantiegeld niet op uw eigen rekening. Dat geld wordt dan gebruikt voor uw aflossing aan degene bij wie u de schuld heeft.

Heeft u in een deel van het jaar het openstaande bedrag helemaal afgelost? Dan houden wij vanaf dat moment weer 5% vakantiegeld in. Dat krijgt u in juni uitbetaald. 

Vanaf februari 2024 is de jaaropgave 2023 online in te zien in Mijn Ferm Werk (inloggen met DigiD). Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens. U kunt deze gegevens nodig hebben voor de aangifte van de inkomstenbelasting, toeslagen of een tegemoetkoming/kwijtschelding aan te vragen.

De jaaropgave wordt niet per post verstuurd. Voor bewindvoering is dit anders.