Bijstand voor oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, geboren vóór 1 januari 1965 en na uw 50e jaar werkloos geworden? En heeft u moeite om rond te komen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een regeling.

Die regeling heet voluit Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. We noemen dit in het kort een 'IOAW-uitkering'.

Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner, waarmee u samenwoont, ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Als er personen van 27 jaar of ouder in uw huis wonen, dan heeft dat wel invloed op de hoogte van uw IOAW-uitkering. Het idee hierachter is dat uw woonkosten lager zijn, omdat u ze kunt delen met anderen (kostendelers).
Daarnaast moet u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is beëindigd, omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

U kunt geen IOAW-uitkering aanvragen indien u tussen 1 oktober 2006 en 1 januari 2020 werkloos bent geworden en op dat moment 60 jaar of ouder was. U kunt dan wellicht wel een IOW uitkering krijgen.

Vul het aanvraagformulier in voor de afdeling Inkomen van Ferm Werk.

De IOAW-uitkering is gebaseerd op het minimumloon. Wat u krijgt, hangt af van uw gezins- en woonsituatie. Dit zijn de netto maandbedragen per 1 januari 2024, inclusief vakantietoeslag:

  • Alleenstaande zonder kostendeler(s) € 1.283,83
  • Alleenstaande met één of meer kostendeler(s) € 917,02
  • Gehuwden en samenwonenden € 1.834,04

Als u na uw aanvraag op gesprek wordt gevraagd, dan krijgt u een brief waarin staat wat u moet meenemen naar dit gesprek. Dat is in ieder geval een geldig legitimatiebewijs (een rijbewijs is niet geldig).

Algemene informatie: www.rijksoverheid.nl
Wetgeving: www.overheid.nl