Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u een uitkering en wilt u een bedrijf starten? Of bent u als ondernemer in financiële problemen gekomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. In het kort: Bbz.

Op dit moment gelden er van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 tijdelijk versoepelde regels voor de Bbz. Voor alle nieuwe aanvragen Bbz levensonderhoud geldt in deze periode:

 •     We kijken bij de versoepelde Bbz niet naar uw vermogen.
 •     U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige
      kalendermaand.
 •     De hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld in
      plaats van per boekjaar.
 •     De Bbz wordt verstrekt om niet (en niet als voorlopige lening), u hoeft de
      ontvangen bedragen dus niet terug te betalen.

Let op: anders dan bij de Tozo onderzoeken wij bij uw aanvraag Bbz of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit doen wij conform de richtlijn van de rijksoverheid.

U leest hier uitgebreide informatie over de tijdelijke Bbz.

Vanaf 1 april 2022 voeren we de Bbz-regeling weer uit zonder deze wijzigingen.

De regeling is mogelijk voor:

 • Starters.
 • Gevestigde ondernemers.
 • Oudere ondernemers.
 • Ondernemers die met hun bedrijf willen stoppen.

De regeling kan ondersteuning bieden bij:

 • Het starten van uw eigen onderneming.
 • Het onderhouden van uw gezin.
 • Het draaiende houden van uw bedrijf.

Het bedrijf of het zelfstandig beroep moet levensvatbaar zijn. Hiermee bedoelen we dat uw onderneming na enige tijd zonder onze hulp verder kan. Overige voorwaarden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De voorwaarden die gelden als u een Bbz-uitkering ontvangt zijn hetzelfde als de voorwaarden van een uitkering.

Dit kan per situatie anders zijn. De volgende documenten heeft u in ieder geval nodig:

 • Identiteitsbewijzen van u en uw partner/gezinsleden (geen rijbewijs).
 • Bewijs burgerservicenummer (BSN) van u en uw partner/gezinsleden.
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden.
 • Ondernemingsplan (bij start onderneming).

Mogelijk ook:

 • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar.
 • De laatste aangifte Inkomstenbelasting.
 • Inschatting voor de komende jaren.
 • Bewijzen van afwijzing op aanvragen voor financiering door banken.
 • Overzicht van debiteuren en crediteuren.

U kunt uw aanvraag Bbz hier digitaal indienen.
Heeft u in de periode oktober tot en met december 2021 een aanvraag Bbz gedaan? U kunt hier de verlenging aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022.

Het is momenteel erg druk. Daardoor kan het wat langer duren voordat u een reactie krijgt op uw aanvraag. U kunt zelf de verwerking van uw aanvraag bespoedigen door alle gevraagde informatie met bijlagen tijdig aan te leveren.