Regels van de bijstandsuitkering

Als u een uitkering krijgt dan betalen wij die uit, zolang u daar recht op heeft. U hebt naast rechten ook plichten. Wilt u recht blijven houden op een uitkering, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels zijn bedoeld om u snel aan werk te helpen en om problemen te voorkomen. Lees deze regels daarom goed door.

De uitkering die u krijgt, is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen weer verdient. We verwachten dat u er alles aan doet om werk te vinden. Vertel daarom aan zo veel mogelijk mensen dat u een baan zoekt, schrijf u in bij uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus, zoek vacatures en schrijf gericht sollicitatiebrieven.

Krijgt u werk aangeboden? Dan moet u dat in principe aannemen. Want hoe meer werkervaring u heeft, hoe groter uw kansen op de arbeidsmarkt worden. Het werk hoeft niet passend te zijn. Ook als u een hogere opleiding hebt gevolgd dan voor het werk nodig is. En ook als u net aan een re-integratietraject of een cursus bent begonnen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk dat wij altijd de juiste gegevens hebben. U moet daar zelf voor zorgen. Verandert er iets in uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld werk gevonden? Laat dat binnen zeven werkdagen aan Ferm Werk weten. U kunt dit doorgeven via Mijn Ferm Werk of met het Wijzigingsformulier.

Als u elke maand wisselende inkomsten heeft, dan moet u dat apart aan ons doorgeven. We controleren regelmatig of uw gegevens kloppen. We vergelijken bijvoorbeeld uw gegevens met informatie die andere instanties over u hebben, zoals de Belastingdienst en het Bevolkingsregister.

Als er iets in uw situatie verandert, laat dat dan binnen zeven werkdagen aan ons weten. Zo kunnen we op tijd het juiste voor u regelen. Als u zaken te laat doorgeeft, kan dit vervelende gevolgen hebben. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Enkele voorbeelden van zaken die u moet doorgeven:

  • Geboorte van een kind
  • Iemand die bij u komt wonen of juist weggaat
  • Baan die u bent gestart, ook als dit vrijwilligerswerk of tijdelijk werk is
  • Vakantie (binnen- en buitenland)
  • Aankoop van een auto
  • Ontvangen van een erfenis

Wilt u weten of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering? Of twijfelt u of u iets moet doorgeven? Bel dan met uw consulent. Eén telefoontje en u weet het zeker.

Wilt u al uw rechten en plichten rustig nalezen? Download onze flyer Rechten en Plichten.

Als je al een tijdje een relatie hebt, is samenwonen vaak een logische stap. Leuk natuurlijk, maar ook best spannend. Zeker als je in de bijstand zit. Want dat betekent soms dat je ook geen recht meer hebt op een regeling of uitkering. En wat dan als het toch niet blijkt te werken? Dan moet je op zoek naar een woning én misschien ook weer van alles aanvragen. Dat is best een risico. Daarom kiezen stellen er soms voor om dan toch maar apart te blijven wonen.

Een half jaar samenwonen op proef

Dat hoeft nu niet meer, want onze gemeenten hebben besloten om samenwonen op proef mogelijk te maken voor mensen in de bijstand. Dat gaat per 1 juli 2023 in. Vanaf dan kun je maximaal een half jaar ontdekken of samenwonen voor jou en je partner werkt. In die eerste periode wordt de bijstand niet aangepast en kun je allebei je woning aanhouden. Pas als je besluit samen te blijven wonen, wordt ook de bijstand aangepast.

Wat u moet doen als u wilt gaan samenwonen

Nu er een akkoord is, moet hiervoor één en ander worden voorbereid. Daar zijn we nu druk mee bezig. Binnenkort is hierover meer informatie te vinden op deze pagina. 

Helpt een bekende of familielid u wel eens met het betalen van uw rekeningen? Krijgt u wel eens geld om de maand door te komen? Of krijgt u wel eens een tas met boodschappen cadeau? Als u een uitkering ontvangt, dan moet u deze schenkingen melden bij Ferm Werk.
Vanaf 1 juli 2023 gelden nieuwe regels. U mag per jaar een bedrag van € 1200 aan giften ontvangen, zonder dat dit de hoogte van uw uitkering verandert.

Ontvangt u meer dan € 1200? In sommige gevallen wordt de gift niet op uw bijstandsuitkering gekort. In andere gevallen wel. Maar in alle gevallen moet u dit aan ons doorgeven! U kunt dit doen via Mijn Ferm Werk of door een wijzigingsformulier in te vullen.

Wat zijn giften?

Een gift is een geldbedrag of de waarde van iets dat u krijgt. U krijgt het van iemand of een organisatie die dat graag aan u wilt geven. U hoeft het niet terug te betalen. En u hoeft er niets voor terug te doen.

U krijgt bijvoorbeeld:

  • een tas met boodschappen
  • geld om u te helpen rekeningen te betalen
  • geld als extraatje om de maand door te komen

Giften van de Voedselbank, kledingbank of speelgoedbank tellen niet mee. Die hoeft u dus niet door te geven.  

Regels over giften

Ferm Werk heeft, naast regels over het vrij te laten bedrag, ook andere regels over giften vastgesteld. In deze regels staat bijvoorbeeld in welke andere situaties een gift niet op uw bijstandsuitkering wordt gekort. Ook staat in deze regels aan welke voorwaarden deze gift dan moet voldoen. Dit is altijd een individuele beoordeling, dat wil zeggen: we bekijken dit altijd per geval. De volledige beleidsregel kunt u na 30 juni op deze pagina teruglezen. 

Klik om ons informatiefilmpje (YouTube) te bekijken:

Nederlands

English

Arab