Vragen over Mijn Ferm Werk

Lukt het u niet (meer) om in te loggen? Dan kan het volgende aan de hand zijn:

Wacht tot de blokkade na de aangegeven tijd is opgeheven en probeer het nogmaals.

Controleer of u de juiste gegevens gebruikt. Let daarbij op hoofdletters en kleine letters en of CapsLock of NumLock aanstaat.

Deze website gebruikt cookies. Als uw internetbrowser geen cookies accepteert kunt u niet inloggen. Schakel via Internetopties in uw browser het ontvangen van sessiecookies in. Probeer daarna opnieuw in te loggen.

Na het online doorgeven van een wijziging krijgt u direct digitaal een bevestiging dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Heeft u die bevestiging niet in uw mailbox? Dan kan het zijn dat u uw mailadres niet hebt ingevuld. Heeft u uw mailadres wel ingevuld en toch niets ontvangen? Neem dan contact op met ons.

Heeft u vragen over de betalingen die u heeft ontvangen, neem dan contact op met uw consulent. Als u het met de inhoud van de uitkeringsspecificatie niet eens bent, dient u binnen zes weken na dagtekening van de specificatie bezwaar in te dienen.