Energietoeslag 2023

De Energietoeslag 2023 wordt uitgevoerd door Ferm Werk voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. Dit geld is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hun hoge energiekosten.

De energietoeslag 2023 kunt u aanvragen vanaf 1 november 2023 tot en met 30 juni 2024. Er komt geen energietoeslag 2024. Bij uw aanvraag voor de energietoeslag 2023 geldt dus uw inkomen in 2023. 

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners die in 2023 een laag inkomen hadden. Gemeenten mogen voor de energietoeslag zelf bepalen wat er onder een laag inkomen wordt verstaan. Kijk hieronder wat voor uw gemeente geldt.

Woont u in Montfoort?  

Voor inwoners van Montfoort is de inkomensgrens in 2023 vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt.

Inkomensgrenzen netto per maand exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder*€ 1387€ 1548
Samenwonend/getrouwd€ 1982€ 2102

Woont u in Woerden, Bodegraven-Reeuwijk of Oudewater?  

Voor inwoners van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en Oudewater is de inkomensgrens in 2023 vastgesteld op 140% van de bijstandsnorm die in uw situatie geldt.  

Inkomensgrenzen netto per maand exclusief vakantietoeslag, 140% van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder*€ 1619€ 1806
Samenwonend/getrouwd€ 2312€ 2452

* De inkomensgrens van een alleenstaande ouder is even hoog als die van een alleenstaande zonder kinderen. Alleenstaande ouders kunnen een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Maar het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen voor de energietoeslag.

U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen vanaf 1 november 2023 tot en met 30 juni 2024.

Digitaal aanvragen

U kunt de energietoeslag direct digitaal aanvragen door op deze link te klikken. U logt in met uw DigiD.

Aanvraag indienen met een aanvraagformulier

In plaats van een digitale aanvraag te doen, kunt u ook het aanvraagformulier energietoeslag 2023 invullen. Dit .pdf-bestand is voor het merendeel op de computer invulbaar. Vult u het toch liever met de hand in? Dan kunt u het uitprinten. 

Uw aanvraag voorbereiden

Het is wel goed om uw aanvraag alvast voor te bereiden. U heeft namelijk een aantal bewijsstukken nodig. Aan het eind van uw aanvraag vragen wij u deze te uploaden of bij uw aanvraagformulier te voegen. Het is handig om deze stukken al van tevoren te verzamelen, in te scannen en in een aparte bestandsmap te zetten. Zo hoeft u niet te zoeken en voorkomt u dat het digitale aanvraagproces wordt stopgezet als er te lang niets gebeurt.

Voor uw aanvraag heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • Geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 • Kopie van bankafschriften waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt.
 • Bankrekeningnummer.
 • Bewijs van uw inkomen (en dat van uw partner) in december 2023 (loonstrook, uitkeringsspecificatie).

Let op: de bijlagen mogen niet groter zijn dan 2 MB per document!

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan we deze bekijken. We proberen alle aanvragen natuurlijk zo snel mogelijk af te handelen. Dat is fijn voor u én fijn voor ons. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.

U heeft recht op de energietoeslag van de Ferm Werk als u op de aanvraagdatum: 

 • 21 jaar of ouder bent;
 • inwoner bent van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; 
 • in 2023 een laag inkomen had (niet hoger dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand);
 • de hoofdbewoner van uw woning bent;
 • aantoonbaar energiekosten betaalt (bijvoorbeeld aan uw verhuurder) of het energiecontract van uw woning op uw naam staat.

Wanneer heeft u geen recht op energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en aanspraak kunt maken op studiefinanciering (WSF 2000); of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), deze de energiekosten betaalt en níet bij u in rekening brengt; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan! U kunt de aanvraag indienen tot 30 juni 2024.

De hoogte van de energietoeslag 2023 hangt af van uw situatie.

Inwoners die over 2023 voor het eerst energietoeslag ontvangen.

Voor inwoners die geen energietoeslag 2022 hebben ontvangen, is de energietoeslag 2023 € 1300.

Inwoners die in april 2023 al een aanvulling op de energietoeslag 2022 ontvangen hebben. 

Inwoners die recht hadden op de energietoeslag 2022 ontvingen in april 2023 al een aanvulling van € 500. Het totaal aan energietoeslag 2022 kwam in onze gemeenten daarmee op € 1.800 per huishouden dat er recht op had. 
In totaal kunt u over de jaren 2022 en 2023 niet meer krijgen dan € 2600. Daarom krijgen deze huishoudens in 2023 nog een bedrag van € 800.

Inwoners die in 2022 in een andere gemeente energietoeslag ontvangen hebben. 

Bent u verhuisd en heeft u in 2022 in een andere gemeente energietoeslag ontvangen? Dan hangt de hoogte van de energietoeslag 2023 af van het bedrag dat u al ontvangen heeft. In totaal kunt u over de jaren 2022 en 2023 niet meer krijgen dan € 2600. 

Heeft u moeite met het betalen van uw jaarafrekening of energierekening? Dan kunt u misschien tijdelijke hulp krijgen.

Aanvullende energievergoeding

In sommige gevallen is een aanvullende energievergoeding mogelijk.

Energiehulp

 • Woont u in Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u een gesprek aanvragen bij een energiecoach.  

Vanaf wanneer kan ik de energietoeslag 2023 aanvragen?

U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen vanaf 1 november 2023. 

Tot wanneer kan ik de energietoeslag 2023 aanvragen?

U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot 30 juni 2024.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag afgehandeld is?

We proberen alle aanvragen natuurlijk zo snel mogelijk af te handelen. Dat is fijn voor u én fijn voor ons. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, Ferm Werk kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. Ferm Werk mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk is voor de regeling. Zo kan Ferm Werk controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. 

Ik ben student. Heb ik recht op energietoeslag?

Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering hebben geen recht op de energietoeslag 2023. Het gaat hierbij om:

 • studenten die studiefinanciering ontvangen;
 • studenten die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, maar niet aanvragen omdat zij bijvoorbeeld geen studielening willen afsluiten.

Sommige studenten kunnen in het studiejaar 2023-2024 wel een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten ontvangen. Het gaat hierbij om:

 • uitwonende studenten met een basisbeurs én een aanvullende beurs;
 • studenten in de leenfase die de laatste maand voorafgaand aan die leenfase een aanvullende beurs ontvingen. 

De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door DUO.

Ik ben alleenstaande ouder. Welke inkomensgrens geldt voor mij?

De inkomensgrens van een alleenstaande ouder is even hoog als die van een alleenstaande zonder kinderen. Alleenstaande ouders kunnen een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Maar het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen voor de energietoeslag.

Kan ik energietoeslag krijgen als ik de energietoeslag 2022 in een andere gemeente ontvangen heb?

Bent u verhuisd en heeft u in 2022 in een andere gemeente energietoeslag ontvangen? Dan kunt u alsnog de energietoeslag 2023 ontvangen. Wel hangt de hoogte van de energietoeslag af van het bedrag dat u al ontvangen heeft. In totaal kunt u over de jaren 2022 en 2023 niet meer krijgen dan € 2600. 

Ook vragen we om u bij de invraag in te vullen welk bedrag u in de vorige gemeente ontvangen heeft. Voeg daar ook een bewijsstuk aan toe. Bijvoorbeeld een bankafschrift of beschikking. 

Kan ik in 2024 weer energietoeslag krijgen?

Er komt geen energietoeslag 2024. De energietoeslag 2023 kan wel aangevraagd worden tot en met 30 juni 2024.