Bijstand en werk gevonden

Heeft u weer werk gevonden? Gefeliciteerd!

Als u een bijstandsuitkering krijgt, geeft u het goede nieuws gelijk aan ons door.  Er zijn dan twee situaties mogelijk:

  • U gaat meer verdienen dan de bijstandsnorm. Ferm Werk stopt in dit geval uw uitkering.
  • U gaat minder verdienen dan de bijstandsnorm. Ferm Werk vult uw inkomen aan, zodat u er niet op achteruit gaat.

Om te berekenen hoeveel uitkering wij moeten betalen, ontvangt u elke maand van ons een formulier. Wij noemen dit een inkomstenformulier. Op dit formulier vult u in hoeveel u verdient heeft en u stuurt het naar ons op. Zodra wij het formulier ontvangen hebben, wordt uw uitkering betaald.

Voorkom dat u geld terug moet betalen en geef direct aan Ferm Werk door als u werk heeft gevonden of als er iets verandert. Bijvoorbeeld in uw werktijden. U kunt dit doorgeven via Mijn Ferm Werk of met het Wijzigingsformulier.

Bent u 27 jaar of ouder? En heeft u met parttime werk minder inkomen dan met uw uitkering? Dan vult Ferm Werk uw inkomen aan. Ook heeft u soms recht op vrijlating van een deel van uw inkomsten.

  • Voor een periode van 6 maanden: u houdt uw uitkering en mag 25% van uw netto inkomsten houden (maximaal € 224,- per maand, per januari 2022). Dit wordt 'vrijlating van inkomsten' genoemd.
  • Heeft u voor een periode van 6 maanden een vrijlating van 25% gehad, bent u alleenstaande ouder en zorgt u voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan krijgt u maandelijks 12,5% van uw netto inkomen boven op uw uitkering (maximaal € 139,71 per maand, per januari 2022, voor maximaal 30 maanden).

Heeft u langer dan 12 maanden een uitkering van Ferm Werk ontvangen, maar u bent weer aan het werk gegaan? Dat is goed nieuws! Als u, nadat u aan uw baan bent begonnen, een jaar lang geen nieuwe uitkering hoeft aan te vragen, dan heeft u mogelijk recht op een uitstroompremie.

Daarnaast is er nog een mogelijkheid voor een inkomstenvrijlating, die ook geldt als u jonger dan 27 jaar bent en te maken hebt met ziekte of een handicap.

  • Medische urenbeperking: als u niet meer dan 30 uur per week kunt werken, dan kan Ferm Werk u een aanvullende vrijlating op uw inkomsten bieden. Dit is 15%, met een maximum van € 141,69 per maand (bedrag januari 2022).

U kunt zelf een verzoek bij Ferm Werk indienen om gebruik te mogen maken van deze regeling. Als wij vinden dat er sprake kan zijn van een medische urenbeperking dan vragen we een medisch onderzoek voor u aan. Uit dat onderzoek blijkt dan of, en tot wanneer, u een medische urenbeperking heeft. In deze periode verleent Ferm Werk u dan de vrijlating op uw inkomsten.

Nu u werkt, heeft u mogelijk ook recht op een voorlopige uitbetaling van een heffingskorting van de Belastingdienst. Op welke heffingskorting u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie. De heffingskortingen kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Heffingskortingen tellen mee als inkomsten en worden in mindering gebracht op uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de heffingskortingen aanvraagt. Ook als u er (volgens ons) wel recht op heeft maar het niet aanvraagt, zullen wij de heffingskorting in mindering brengen op de uitkering. In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking voor de voorlopige uitbetaling van een heffingskorting:

  • U bent een alleenstaande ouder en heeft op 1 januari een kind jonger dan 12 jaar. Dan heeft u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
  • U bent getrouwd en uw partner heeft geen ander inkomen dan bijstand. Dan heeft uw partner mogelijk recht op de  algemene heffingskorting minstverdienende partner.
  • UI bent getrouwd, heeft op 1 januari een kind jonger dan 12 jaar en  uw partner heeft ook inkomen uit arbeid. Dan heeft degene die het laagste inkomen uit arbeid heeft, mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Als u een voorlopige aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen, dan levert u een kopie daarvan bij ons in. Hierdoor kunnen wij het juiste bedrag aan heffingskorting op de uitkering inhouden. Als u de definitieve aanslag heeft, dan geeft u hiervan ook een kopie aan ons.