Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Er bestaat recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als aan alle van de volgende 4 voorwaarden wordt voldaan:

  • U heeft een inwonend kind dat op 1 januari van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar.
  • Uw kind staat ten minste 6 maanden in een kalenderjaar ingeschreven op uw woonadres. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder.
  • Uw inkomsten uit werk (loon of bijvoorbeeld freelance-inkomsten) zijn hoger dan € 5.072,00, of u komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (bedrag juli 2020)
  • U hebt geen fiscale partner, of u hebt wel een fiscale partner èn u hebt minder inkomsten uit werk (loon of bijvoorbeeld freelance-inkomsten) dan uw fiscale partner.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is maximaal € 2.881,00 voor mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd. Voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is het maximum € 1.502,00.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen door vooraf een verzoek te in te dienen voor een voorlopige teruggave, of door achteraf aangifte te doen voor inkomstenbelasting. Voor meer vragen hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst op nummer 0900-0543. 

Let op: wanneer u bijstand ontvangt, wordt dit bedrag ingehouden op uw uitkering.