Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Voor oudere werkzoekenden kan het extra lastig zijn om een baan te vinden. Hun kennis en ervaring kunnen uw bedrijf veel brengen, maar u heeft ook meer kosten aan een oudere werknemer.

Om het voor u aantrekkelijk te maken een oudere werknemer voor lange(re) tijd in dienst te nemen, kunt u gebruikmaken van het ‘Loonkostenvoordeel oudere werknemer’.

LKV is een bijdrage aan de kosten die u maakt voor onder andere loon en werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kunt u voor ieder uur dat uw oudere werknemer maakt een bedrag ontvangen. Dit is € 3,05 per uur tot een totaalbedrag van € 6.000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar. U ontvangt deze bijdrage achteraf van de Belastingdienst. Er is wel een zogenaamde 'doelgroepverklaring' nodig.

  • De werknemer is 56 jaar of ouder, maar nog niet op de AOW-leeftijd.

  • De werknemer heeft in de maand voorafgaand aan de baan een uitkering van Ferm Werk ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).

  • De werknemer is de 6 maanden voorafgaand aan deze baan niet al bij u in dienst geweest.

  • De werknemer heeft een reguliere baan bij u en u wordt voor dit werk betaald.

Als de werknemer voldoet aan deze voorwaarden, dan kan u loonkostenvoordeel ontvangen.

Zonder doelgroepverklaring heeft u geen recht op het LKV. U bewaart de doelgroepverklaring bij de loonadministratie. U geeft bij de loonaangifte aan of u LKV wil ontvangen. UWV controleert dan of er voor de werknemer een doelgroepverklaring is.

Uw medewerker kan de doelgroepverklaring aanvragen met dit aanvraagformulier. In het aanvraagformulier staat welke acties hij/zij moet ondernemen.