Begrippenlijst werkgevers

1. Reguliere baan

U hebt een vacature binnen uw organisatie en u wilt graag iemand met een uitkering de kans geven deze vacature te vervullen. Het voordeel is: Ferm Werk heeft personeel wat direct beschikbaar is, kan de voorselectie voor u doen en gaat op zoek naar de juiste match. U kunt het gedeelte voor werving en selectie aan ons overlaten. We organiseren ook regelmatig 'speedmeets' voor werkgevers. U krijgt dan de mogelijkheid meerdere geschikte kandidaten te spreken bij ons of bij u op locatie. De kandidaat krijgt vervolgens bij de werkgever een contract voor (on)bepaalde tijd.

2. Proefplaatsing

Het is mogelijk een potentiele werknemer een korte periode kosteloos bij u te laten werken, met behoud van uitkering. Het doel hierbij is dat de werkgever en werknemer kunnen ervaren of er sprake is van een goede match. Daarbij wordt gekeken of de werknemer op een bepaalde werkplek, in een bepaalde functie en in een bepaalde arbeidsrelatie naar behoren functioneert dan wel kan leren te functioneren. In de proefplaatsing kan de werknemer zijn/haar vaardigheden aan u tonen en de benodigde specifieke waardigheden op doen die belangrijk zijn in uw organisatie. In een schriftelijke overeenkomst verklaart de werkgever vooraf de intentie te hebben de werknemer bij goed functioneren een aanstelling van ten minste 6 maanden te geven aansluitend aan de proefplaatsing. De betrokkene dient verzekerd te zijn tijdens de proefplaatsing door de werkgever.

3. Werkervaringsplek

Bij een werkervaringsplek doet de kandidaat werkervaring op en leert functioneren in een arbeidsrelatie. Met deze plek wordt gewerkt aan de ontwikkelpunten van de kandidaat. De werkervaringsplek kan gecombineerd worden met een opleiding ter verkrijging van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Werkervaringsplekken zijn meestal onderdeel van het traject Werk & Ervaren binnen Ferm Werk. In een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd wat het doel is en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. De betrokkene dient verzekerd te zijn door de werkgever.

4. Vrijwilligerswerk

Veel werkzoekenden doen aan vrijwilligerswerk. Vaak heeft dit te maken met de persoonlijke wens te blijven participeren in het arbeidsproces, of de wens een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Ferm Werk bemiddelt niet actief in vrijwilligersplekken, ons doel is potentiele werknemers te laten uitstromen naar betaalde arbeid.

Wat wij wél doen is mensen bemiddelen naar een Participatieplek. Hierbij gaat het om een gecreëerde functie bij een werkgever waarbij het opdoen van werkervaring vooropstaat. Dit is een onderdeel van trajectbegeleiding naar werk. Deze plekken worden in overleg met de werkgever gecreëerd. Zie ook de pagina Bijstand en vrijwilligerswerk.

5. Jobcarving 

Bij jobcarving knip je functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Werk uit de laatste categorie kan een interessante baan opleveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het voordeel van jobcarving is dat gespecialiseerde medewerkers in je bedrijf zich volledig kunnen richten op hun hoofdwerkzaamheden. Dit leidt tot meer efficiëntie, omdat zij niet meer worden afgeleid door bijzaken. Tegelijk zorgt het voor een duurzame bedrijfsvoering, omdat je kansen biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.