Banenafspraak en factsheets

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij een reguliere werkgever. Dat is het doel van de banenafspraak. Gemeenten, werkgevers, UWV, uitzendbureaus en het Rijk werken hierbij samen.

Een werknemer met een (arbeids-)beperking komt mogelijk voor een garantiebaan in aanmerking wanneer diegene (nog) niet zonder ondersteuning kan werken. Ferm Werk helpt u bij het creëren van een geschikte werkplek bij uw organisatie of onderneming. Zo werkt u aan inclusief werkgeverschap.

Hieronder vindt u factsheets met informatie over regelingen voor werkgevers: