Detachering

Een tijdelijke piek in productie door een grote order of seizoenswerk? Of dreigt onderbezetting door ziekte van medewerkers? Ferm Werk kan zorgen voor een snelle maatwerkoplossing, ook middels detachering. Hierbij hebben wij een speciaal oog voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

Door middel van detachering krijgen ze de kans om ‘gewoon’ werk te doen bij een reguliere werkgever. Hiermee ontwikkelen ze hun competenties en vaardigheden en het geeft zelfvertrouwen. U helpt in dat geval dus werkgelegenheid creëren voor mensen die niet heel gemakkelijk zelf hun plek vinden op de arbeidsmarkt.
Detachering via ons gebeurt op basis van langdurige overeenkomsten. Ferm Werk heeft de mensen in dienst en u huurt hen voor een periode in. Formeel is Ferm Werk  de werkgever van de te detacheren werknemer. U bent hierin de opdrachtgever. Omdat Ferm Werk officieel werkgever is, loopt u geen risico's bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding). Een detachering kan voor alle betrokken partijen een aantrekkelijke optie zijn. Potentiële werknemers werken bij een reguliere werkgever, maar worden door de detacheerder betaald. Als werkgever kunt u (delen van) een productieproces aan Ferm Werk uit handen geven. Een zeer gemakkelijke manier om pieken en dalen in uw arbeidsproces op te vangen.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@fermwerk.nl.

Groepsdetachering is maat-, mensen- en vakwerk. Ferm Werk heeft veel ervaring op het gebied van groepsdetacheringen. Er zijn mensen die niet zelfstandig bij een bedrijf kunnen functioneren, maar met de juiste begeleiding zijn velen van hen wel in staat om productief werk bij een bedrijf te verrichten. Individuele begeleiding is echter vaak (te) kostbaar. Groepsdetachering kan dan een oplossing bieden. Ook omdat de individuele mensen binnen de groep elkaar kunnen aanvullen. Heeft u tijdelijk of langere tijd extra medewerkers nodig? Dan kan groepsdetachering de oplossing zijn.

Bij groepsdetachering levert Ferm Werk niet alleen de mankracht. Ook de begeleiding van het team wordt geregeld. In de praktijk worden de mensen aangestuurd door een medewerker van Ferm Werk en van de opdrachtgever, zodat er een goede arbeidsprestatie wordt geleverd. Veel werkgevers hebben te maken met pieken én dalen. Een team gedetacheerd personeel is dan de ideale oplossing. Ferm Werk heeft ervaring met het inzetten én aansturen van groepen medewerkers op locatie. Denk aan werkzaamheden als verpakken, assembleren, terreinonderhoud, post sorteren, vakken vullen, productiewerk of andere routinematige werkzaamheden.

Heeft u openstaande vacatures of ondersteunende werkzaamheden die (nog) niet worden uitgevoerd? Ferm Werk zoekt in overleg met u dé medewerker die past bij de aangeboden functie. De gedetacheerde medewerker blijft echter bij Ferm Werk in dienst en Ferm Werk blijft de medewerker ondersteunen. De werktijden en duur van het contract worden in onderling overleg afgestemd.

Ferm Werk zorgt ook voor eventuele aanpassingen op de werkplek. Het kan zijn dat een medewerker een lager productieniveau heeft. Daarbij is dan soms ook meer begeleiding nodig. Of is er een grotere kans op arbeidsongeschiktheid dan men gewend is. Geen nood. Deze risico’s neemt Ferm Werk van de werkgever over.