Uw privacyrechten

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te bekijken.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verbeteren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op verwijdering: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als dat technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken. Bij Ferm Werk is e-mailen naar piv@fermwerk.nl de makkelijkste manier om uw toestemming in te trekken.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze rechten, vragen wij u om identificatie. Bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart. Wij vragen gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent en dat de persoonsgegevens bij u horen.

Wij zullen normaal gesproken binnen een maand uw verzoek beantwoorden. Maar deze termijn kan met twee maanden worden verlengd als uw verzoek erg ingewikkeld is. Als wij de termijn verlengen, zullen wij u dit aan u laten weten. Dit doen wij binnen de eerste maand. 

Let op: bovenstaande informatie geldt alleen voor verzoeken die met uw persoonsgegevens te maken hebben. U kunt overheidsinformatie opvragen via de Wet open overheid (Woo). Meer informatie over de Woo vindt u op deze pagina van de overheid

U kunt uw verzoek e-mailen naar piv@fermwerk.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:
Ferm Werk, afdeling PIV, Carrosserieweg 1, 3445 BC Woerden.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij niet of voor een deel akkoord gaan met uw verzoek, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Bent u het met dit besluit niet eens? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij het dagelijks bestuur van Ferm Werk.

Klacht indienen

Vindt u dat Ferm Werk onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of zonder goede reden uw persoonsgegevens heeft gebruikt? Klachten over de verwerking van uw gegevens kunt u delen met onze Functionaris Gegevensbescherming Adri van der Peet via piv@fermwerk.nl of per telefoon 0348 – 497 000.

Mochten we er samen helaas toch niet uitkomen, dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.