Dyslexie Tekst formaat AAA

AB vergadering 4 juli 2019

Openbare vergadering Algemeen Bestuur Ferm Werk op 4 juli 2019 om 17.30 uur. (locatie: Ferm Werk)

1)   Agenda
   
   1a) Agenda

2)   Ingekomen en uitgegane stukken
      2a) Brief gericht aan AB en DB; niet openbaar

3)   Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
     
3a) Concept verslag AB vergadering 11 april 2019

4)   Begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023
     
4a) Concept besluit vaststellen begroting 2020-2023
      4b) Concept begroting 2020-2023
      4c) Voorstel en besluit DB inzake opstellen begroting 2020-2023
      4d) Raadsbesluit zienswijze gemeente Woerden begroting Ferm Werk 2020
      4e) Zienswijze gemeente Bodegraven-Reeuwijk Ferm Werk 2020
      4f)  Raadsvoorstel zienswijze gemeente Montfoort begroting Ferm Werk 2020
      4g) Raadsbesluit zienswijze gemeente Oudewater begroting Ferm Werk 2020

5)  Rondvraag