Dyslexie Tekst formaat AAA

AB vergadering 1 oktober 2020

Digitale vergadering Algemeen Bestuur Ferm Werk op donderdag  1 oktober  2020 om 17.30 uur (via zoom)

1.     Agenda
1a)   Conceptagenda
2.     Ingekomen en uitgegane stukken
3.    Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
3a)  Conceptverslag AB-vergadering 2 juli 2020
4.    Verslag archief en informatiebeheer 2019
4a)  Verslag archief en informatiebeheer 2019
4b)  KPI rapport 2019 RHC
5.    Stand van zaken (mondeling)
6.    Procedure begrotingswijziging 2020
6a)  Memo begrotingswijziging 2020