AB vergadering 1 februari 2018

Openbare vergadering Algemeen Bestuur Ferm Werk op 1 februari 2018 om 17.30 uur.
(locatie: Ferm Werk)