Dyslexie Tekst formaat AAA

Bezwaar

Beslissingen rondom uw uitkering worden schriftelijk aan u meegedeeld. Als u het niet eens bent met zo’n beslissing, of de manier waarop het wordt uitgevoerd door Ferm Werk, dan kunt u bezwaar maken. Dat moet ook schriftelijk. U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Zet in uw bezwaar altijd uw naam en adresgegevens en vermeld duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Dagelijks Bestuur Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC  Woerden.

Hoe wordt het bezwaar in behandeling genomen?
Als u een bezwaar heeft ingediend, gaat het bestuur van Ferm Werk het besluit opnieuw overwegen. Dat doen we door het bezwaar voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Dat is de commissie bezwaarschriften van de gemeente Woerden. Als dat mogelijk is, wordt eerst geprobeerd om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Als dat niet lukt of niet mogelijk is, gaat de commissie het bezwaar behandelen. U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting op het gemeentehuis van Woerden waar u uw standpunt kunt verdedigen. Als u dat wilt, kunt u iemand meenemen om u bij te staan. Dit kan een advocaat zijn. Ook Ferm Werk komt naar de hoorzitting om uit te leggen waarom het besluit is genomen. Na de hoorzitting geeft de commissie een advies aan het bestuur van Ferm Werk. U krijgt van Ferm Werk schriftelijk bericht wat er is besloten.