Individuele inkomenstoeslag

Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, dan kunt u een toeslag op uw inkomen aanvragen bij Ferm Werk. Dit noemen we de 'individuele inkomenstoeslag'. U kunt de individuele inkomenstoeslag gebruiken voor bijvoorbeeld vervanging van belangrijke zaken zoals een wasmachine of koelkast.

U, en eventueel uw partner, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm die geldt voor uw gezinssituatie, en was in de afgelopen 36 maanden gemiddeld niet meer dan 110% van de bijstandsnorm die geldt voor uw gezinssituatie.
 • Uw spaargeld en bezittingen zijn niet meer dan de vermogensgrens voor uw gezinssituatie.
 • U heeft zich ingespannen om uw inkomen te verbeteren (deze voorwaarde geldt niet als u volledig arbeidsongeschikt bent of volledig vrijgesteld bent van arbeidsverplichtingen).
 • U bent een inwoner van de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater.
 • U woonde de laatste 36 maanden onafgebroken in Nederland. 
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw leefsituatie. Voor 2024 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

 • € 476,00 voor een alleenstaande.
 • € 608,00 voor een alleenstaande ouder met uitsluitend ten laste komende kinderen* tot 12 jaar.
 • € 672,00 voor een alleenstaande ouder met tenminste één ten laste komend kind vanaf 12 jaar.
 • € 672,00 voor gehuwden/samenwonenden zonder ten laste komende kinderen.
 • € 735,00 voor gehuwden/samenwonenden met uitsluitend ten laste komende kinderen tot 12 jaar.
 • € 797,00 voor gehuwden/samenwonenden met tenminste één ten laste komend kind vanaf 12 jaar.

*Een ten laste komend kind is een kind waarvoor u kinderbijslag krijgt.

U hoeft géén belasting te betalen over de toeslag.

U kunt de individuele inkomenstoeslag online aanvragen (met DigiD)

U kunt de toeslag ook aanvragen via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. Heeft u eerder al individuele inkomenstoeslag van Ferm Werk gehad, dan kunt u voor een volgende aanvraag gebruik maken van het formulier voor de vervolgaanvraag. U mag ook contact opnemen met Ferm Werk per mail of telefoon. Zodra wij u aanvraag hebben ontvangen, gaan we deze bekijken. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.