Extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten. U kunt hier hulp bij krijgen via Ferm Werk. De regels verschillen wel per gemeente.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Deze extra bijdrage is in 2024 € 260 per jaar.

De regeling in de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater heet Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ).

Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft extra kosten (meerkosten) vanwege een chronische ziekte of handicap.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 140% van de bijstandsnorm voor uw gezinssituatie.
  Kijk hiervoor ook in de Tabel inkomens- en vermogensgrenzen.
 • U heeft het afgelopen kalenderjaar het eigen risico voor uw zorgverzekering compleet verbruikt.
  Voorbeeld: voor een aanvraag in 2024 geldt dat u in 2023 het wettelijk verplicht eigen risico van € 385 heeft verbruikt.

Spaargeld of bezittingen maken niet uit voor uw recht op de regeling. Het is ook niet nodig om mee te doen met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk. 

De regeling in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heet Extra premiebijdrage chronisch zieken en gehandicapten.

Dit zijn de voorwaarden:

 • U kunt bewijzen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.
 • U doet mee met de collectieve zorgverzekering van Ferm Werk.
 • U heeft gekozen voor een uitgebreid pakket:
  • Bij VGZ is dat minimaal de aanvulling Compleet. 
  • Bij Zorg en Zekerheid is dat minimaal het pakket Top.

U vraagt de regeling aan bij Ferm Werk. Aanvraagformulieren kunt u downloaden van de website of via telefoon opvragen bij Ferm Werk:

Zodra u uw aanvraag heeft gedaan, nemen we deze in behandeling.

U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Een uitzondering hierop geldt voor inwoners van de gemeente Woerden, Montfoort en Oudewater. Is uw hele eigen risico opgelegd ná 31 december? Dan kunt u uw aanvraag in het volgende jaar indienen.

Wmo-verklaring

Deze regeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ferm Werk vraagt de organisatie die de Wmo uitvoert in uw gemeente om te onderzoeken of u extra kosten heeft vanwege een chronische ziekte of handicap. De Wmo legt dit vast in een verklaring. Houd er rekening mee dat het verwerken van uw aanvraag hierdoor langer kan duren.

Heeft u al eerder zo’n verklaring van de Wmo bij Ferm Werk ingeleverd? En is die dit jaar nog geldig? Dan handelt Ferm Werk uw aanvraag meteen af. 

Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater vragen we niet altijd een Wmo-verklaring aan. Alleen als u het wettelijk verplichte eigen risico niet verbruikt heeft, maar wel extra kosten heeft door een chronische ziekte of handicap.

Vervolgaanvraag Tegemoetkoming meerkosten zorg

Heeft u vorig jaar de Tegemoetkoming meerkosten zorg gekregen? En is uw inkomen niet veranderd? Dan kunt u dit jaar het formulier voor de vervolgaanvraag invullen en inleveren. 

U hoeft hierbij geen bewijsstukken mee te sturen. Bewaar wel uw bewijsstukken. Soms doen we achteraf namelijk een controle. Dan kunnen wij u later alsnog vragen om bewijsstukken in te leveren.