Declaratieregeling en Ondersteuningsfonds

Ferm Werk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Óók als u een kleine portemonnee heeft. Daarom bestaat er een regeling om kosten voor sport, cultuur en onderwijs vergoed te krijgen: de Declaratieregeling

Inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater kunnen gebruik maken van de Declaratieregeling. Deze regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Het geld kan gebruikt worden voor welzijnsactiviteiten (denk aan leuke dingen in het buurthuis), een abonnement op krant/tijdschrift of internet en zaken voor school (ouderbijdrage). De bedragen kennen een maximum per gezin. 

 • Voor welzijnsactiviteiten (denk aan bv. sport, muziek, theater en buurtactiviteiten) is de vergoeding maximaal € 255,00 per gezinslid per jaar.
 • Voor abonnement op een (dag)blad of internet is de vergoeding maximaal € 29,00 per gezin per maand.
 • Voor schoolbijdragen in het basisonderwijs is de vergoeding maximaal € 95,00 per kind per jaar.
 • Voor schoolbijdragen in het voortgezet onderwijs is de vergoeding maximaal € 190,00 per kind per jaar.

Hieronder wat voorbeelden van dingen die u kunt declareren:

 • Lidmaatschap van een (sport)vereniging.
 • Kosten van een cursus.
 • Tickets voor toegang tot museum, bioscoop, attractie, evenement of sportwedstrijd.

 • Inwoners van Montfoort kunnen geen sportactiviteiten en actieve kunstbeoefening van kinderen declareren. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 • De regeling is niet van toepassing op personen vanaf 18 jaar die onderwijs volgen dat valt onder de werking van de Wet Studiefinanciering. Als u studeert kunt u wel in aanmerking komen voor de Declaratieregeling voor kosten voor uw ten laste komende kinderen, voor zover u aan de eisen met betrekking tot inkomen en vermogen voldoet.
 • Uw declaratie kan alleen verwerkt worden als u de activiteit waarvoor u een vergoeding vraagt concreet omschrijft. Een omschrijving zoals ‘diversen’ is dus niet voldoende.
 • Kosten voor een fiets kunnen één keer per 3 jaar worden gedeclareerd onder "welzijnsactiviteiten". Voor kinderen tot 18 jaar is dat één keer per 2 jaar.
 • U moet de rekening van de school meesturen als u de schoolbijdrage basisschool wilt declareren.
 • Een deel van de declaraties controleren wij voordat we uitbetalen. Als wij uw kosten controleren, dan nemen wij contact met u op. U moet de kosten die u heeft gedeclareerd dan kunnen laten zien. Zorg dus dat u facturen, rekeningen of nota's bewaart.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. U kunt meteen declareren.

Om een declaratie in te dienen gebruikt u het declaratieformulier 2024

Binnen 4 weken nadat wij het declaratieformulier hebben ontvangen, wordt de bijdrage uitbetaald.

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan moet u ieder kalenderjaar een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar bij Ferm Werk binnen zijn.

U kunt de eerste aanvraag indienen via dit aanvraagformulier. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan kunt u kosten declareren met het declaratieformulier. U kunt alleen de kosten declareren die zijn gemaakt in het jaar dat de declaratieregeling voor u is goedgekeurd.
U kunt een vervolgaanvraag indienen voor 2024 als u:

 • geen bijstandsuitkering van Ferm Werk ontvangt; en
 • in 2023 geen bijstandsuitkering van Ferm Werk ontving; en
 • in 2023 gebruik gemaakt heeft van de declaratieregeling.

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.

Voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk bestaat het Ondersteuningsfonds.

U kunt een beroep doen op het Ondersteuningsfonds van de gemeente. Het Ondersteuningsfonds is ook bedoeld voor andere noodzakelijke kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen via een andere weg.

De gemeente heeft een Minimawijzer opgesteld waarin regelingen zijn verzameld, ook de lokale regelingen. Deze vindt u op de website van de gemeente. Het Sociaal Team beslist of u een tegemoetkoming krijgt uit het ondersteuningsfonds. 

Voor informatie over het Ondersteuningsfonds, kunt u contact opnemen met Ferm Werk. U kunt een verzoek indienen voor een vergoeding door het gebruik te maken van dit formulier