Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u voor bepaalde kosten hulp krijgen van Ferm Werk. Dit noemen we 'bijzondere bijstand'. Het gaat dan om een vergoeding van kosten die u maakt voor een bijzondere situatie.

Als u deze kosten zelf niet kunt betalen (uit inkomen, uitkering of spaargeld) en een andere organisatie ook niet, dan kan Ferm Werk misschien helpen. Als u een vergoeding aanvraagt, dan laat u aan ons zien waarvoor u kosten gemaakt heeft. Wij bekijken uw aanvraag en betalen uit als alles klopt volgens de voorwaarden. U kunt bijzondere bijstand voor een aantal kosten online aanvragen (met DigiD).

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand. De eigen bijdrage is € 59,00 lager als u eerst advies vraagt bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan aangeven dat u naar een advocaat moet (diagnose-instrument). De rechtshulp van het Juridisch Loket is gratis. Bijzondere bijstand is mogelijk voor de eigen bijdrage die overblijft na aftrek van de korting van
  € 59,00.
  Let op: in verband met corona heeft u tijdelijk geen diagnose-instrument van het Juridisch Loket nodig om deze korting te krijgen. Als u recht heeft op een toevoeging dan krijgt u automatisch korting op uw eigen bijdrage.
 • Kosten van bewindvoering als u zelf niet uw financiën kunt beheren (niet bij WSNP).
 • Kosten van noodzakelijk budgetbeheer (niet als er sprake is van beschermingsbewind).
 • Zwemles van kinderen, tot maximaal zwemdiploma C (voor inwoners van de gemeente Woerden, Montfoort en Oudewater). Inwoners uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen voor de kosten van zwemles wel een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds).

Voorbeelden van kosten waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen zijn medische kosten (tandarts of een bril bijvoorbeeld), kosten van het eigen risico van uw zorgverzekering of kosten voor een paspoort of ID-kaart.

Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor andere mensen met een laag inkomen en weinig eigen geld (beneden de vermogensgrens). Wat u nodig heeft om de aanvraag in te dienen is per persoon of situatie anders. Onderstaande regels gelden in ieder geval:

 • U woont in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater of Montfoort.
 • U heeft minder vermogen dan de bedragen genoemd in onderstaande tabel.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U bent legaal in Nederland.
 • U vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt of uiterlijk binnen 3 maanden nadat u de kosten gemaakt heeft. Kosten/facturen die ouder zijn dan 3 maanden worden alleen vergoed als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u niet eerder kon aanvragen.
 • Als Ferm Werk besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand, dan is de hoogte daarvan afhankelijk van uw inkomen. Als uw inkomen lager is dan de bedragen opgenomen in onderstaande tabel, dan worden uw kosten meestal helemaal vergoed. Is uw inkomen meer dan het bedrag uit onderstaande tabel, dan wordt een deel van uw kosten vergoed.
 • Let op: het kan zijn dat voor u andere bedragen van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat u inwoont bij uw ouders of omdat meerderjarige kinderen bij u inwonen. Voor de exacte hoogte van de bedragen kunt u contact opnemen met een van de consulenten van de afdeling Inkomen.
Vergoeding bijzondere bijstand (bedragen januari 2024)
Situatie  Netto inkomen per maand (excl. vt) lager of gelijk aanVermogen lager of gelijk aan
U bent getrouwd of woont samen€ 1.917,00€ 15.150,00
U bent alleenstaande ouder€ 1.342,00€ 15.150,00
U bent alleenstaande€ 1.342,00€   7.575,00

U kunt bijzondere bijstand online aanvragen voor kosten van:

 • eigen bijdrage rechtsbijstand en/of griffiekosten.
 • intakekosten van bewindvoering.
 • maandelijkse kosten van bewindvoering.

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, neem dan contact op met Ferm Werk.

Kijk ook bij Veelgestelde vragen over online aanvragen.