Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u voor bepaalde kosten hulp krijgen van Ferm Werk. Dit noemen we 'bijzondere bijstand'. Het gaat dan om een vergoeding van kosten die u maakt voor een bijzondere situatie.

Als u deze kosten zelf niet kunt betalen (uit inkomen, uitkering of spaargeld) en een andere organisatie ook niet, dan kan Ferm Werk misschien helpen. Als u een vergoeding aanvraagt, dan laat u aan ons zien waarvoor u kosten gemaakt heeft. Wij bekijken uw aanvraag en betalen uit als alles klopt volgens de voorwaarden. U kunt bijzondere bijstand voor een aantal kosten online aanvragen (met DigiD).

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand. Als u een advocaat of mediator nodig heeft, betaalt u meestal een eigen bijdrage. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand.
  Soms krijgt u een korting op uw eigen bijdrage. Vroeger kreeg u die korting pas als u eerst bij het Juridisch Loket was geweest. Sinds maart 2020 past de Raad voor de Rechtsbijstand deze korting automatisch toe. Ook als u niet bij  het Juridisch Loket bent geweest.
  Twijfelt u of u een advocaat of mediator nodig heeft? Vraag dan gratis advies over wat u kunt doen om uw probleem op te lossen en wie u daarbij kan helpen bij het Juridisch Loket
 • Kosten van bewindvoering als u zelf niet uw financiën kunt beheren. Dit geldt niet bij Wettelijke schuldsanering (Wsnp). 
 • Kosten van noodzakelijk budgetbeheer. Dit geldt niet bij beschermingsbewind. 
 • Zwemles van kinderen, tot maximaal zwemdiploma C. Dit geldt alleen voor inwoners van de gemeente Woerden, Montfoort en Oudewater. Inwoners uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen voor de kosten van zwemles wel een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds.

Voorbeelden van kosten waar u geen bijzondere bijstand voor kunt aanvragen zijn medische kosten (tandarts of een bril bijvoorbeeld), kosten van het eigen risico van uw zorgverzekering of kosten voor een paspoort of ID-kaart.

Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook voor andere mensen met een laag inkomen en weinig eigen geld (beneden de vermogensgrens). Wat u nodig heeft om de aanvraag in te dienen is per persoon of situatie anders. Onderstaande regels gelden in ieder geval:

 • U woont in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater of Montfoort.
 • U heeft minder vermogen dan de bedragen genoemd in onderstaande tabel.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U bent legaal in Nederland.
 • U vraagt de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt of uiterlijk binnen 3 maanden nadat u de kosten gemaakt heeft. Kosten/facturen die ouder zijn dan 3 maanden worden alleen vergoed als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u niet eerder kon aanvragen.
 • Als Ferm Werk besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand, dan is de hoogte daarvan afhankelijk van uw inkomen. Als uw inkomen lager is dan de bedragen opgenomen in onderstaande tabel, dan worden uw kosten meestal helemaal vergoed. Is uw inkomen meer dan het bedrag uit onderstaande tabel, dan wordt een deel van uw kosten vergoed.
 • Let op: het kan zijn dat voor u andere bedragen van toepassing zijn, bijvoorbeeld omdat u inwoont bij uw ouders of omdat meerderjarige kinderen bij u inwonen. Voor de exacte hoogte van de bedragen kunt u contact opnemen met een van de consulenten van de afdeling Inkomen.
Vergoeding bijzondere bijstand (bedragen juli 2024)
Situatie  Netto inkomen per maand (excl. vt) lager of gelijk aanVermogen lager of gelijk aan
U bent getrouwd of woont samen€ 1.954,00€ 15.150,00
U bent alleenstaande ouder€ 1.368,00€ 15.150,00
U bent alleenstaande€ 1.368,00€ 7.575,00

U kunt bijzondere bijstand online aanvragen voor kosten van:

 • eigen bijdrage rechtsbijstand en/of griffiekosten.
 • intakekosten van bewindvoering.
 • maandelijkse kosten van bewindvoering.

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, neem dan contact op met Ferm Werk.

Kijk ook bij Veelgestelde vragen over online aanvragen.