Voorschot

Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan krijgt u automatisch een voorschot 4 weken na uw aanvraag. Als u jonger bent dan 27 jaar dat duurt het 8 weken.

Kunt u aantonen dat u in geldnood zit, u kunt bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen, dan kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen. Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt.

 

Zorg ervoor dat uw aanvraag meteen compleet is. Als het vrijwel zeker is dat u recht hebt op een uitkering, krijgt u ongeveer vier weken na uw aanvraag automatisch een voorschot. U krijgt dan minimaal 90% van het bedrag waar u waarschijnlijk recht op hebt. Zolang de afhandeling van uw aanvraag loopt, krijgt u om de vier weken een voorschot. Hebt u na vier weken nog geen voorschot gekregen? Neem dat contact op met uw consulent.

Het voorschot wordt berekend vanaf de dag dat u zich bij Ferm Werk gemeld heeft om een uitkering aan te vragen. Deze aanmelddatum geldt ook als ingangsdatum van uw uitkering.

U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u een uitkering gaat ontvangen, verrekent Ferm Werk het voorschot met uw eerste bijstandsuitkering. Als blijkt dat u toch geen recht heeft op een bijstandsuitkering moet u terugbetalen wat u is voorgeschoten.

Er zijn uitzonderingen waarbij Ferm Werk u geen voorschot verstrekt:

  • Bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering heeft.
  • U heeft de gegevens waar Ferm Werk om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten.
  • U werkt onvoldoende mee bij de behandeling van uw aanvraag.