Huisbezoek

Een huisbezoek houdt letterlijk in dat iemand van ons bij u thuis langskomt. Het is een manier om vast te stellen of u echt recht hebt op een uitkering en of u de juiste uitkering krijgt of hebt aangevraagd. Een huisbezoek is volgens de wet toegestaan. U kunt zich niet beroepen op uw recht op privacy.

U mag een huisbezoek wel weigeren. Wij kunnen dan niet vaststellen of u recht hebt op een uitkering. Dat kan betekenen dat uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet.

Bij een huisbezoek controleert Ferm Werk of u de juiste informatie hebt gegeven. Bijvoorbeeld over wie er bij u in huis woont. Dit betekent niet dat u ergens van verdacht wordt. Een huisbezoek kunt u ook zelf aanvragen, bijvoorbeeld als u door ziekte niet in staat bent om naar ons te komen.

Ferm Werk kan een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet. U krijgt dus niet altijd van tevoren te horen dat er medewerkers van Ferm Werk langskomen.

U kunt het volgende van onze medewerkers verwachten:

  • Ze legitimeren zich.
  • Ze vertellen waarom zij op huisbezoek komen.
  • Ze controleren uw woning alleen met uw toestemming.
  • Ze leggen de mogelijke gevolgen van het huisbezoek uit.
  • Ze leggen uit wat de gevolgen zijn als u geen toestemming geeft voor het huisbezoek.
  • Ze maken een verslag van het huisbezoek en laten u dit lezen.
  • Ze stellen u op de hoogte van de uitkomst van het huisbezoek.

Wij verwachten van u dat:

  • U ons alle informatie geeft die van invloed kan zijn op (de hoogte van) uw bijstandsuitkering.
  • U meewerkt aan een huisbezoek, zodat wij uw recht op een bijstandsuitkering kunnen controleren of bepalen.

Als u vindt dat de regels van het huisbezoek niet (helemaal) goed zijn uitgevoerd door de medewerkers van Ferm Werk, dan kunt u hierover een klacht indienen.

U kunt alle regels ook rustig nalezen in ons protocol huisbezoek.

Een huisbezoek heeft geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering als de informatie klopt. Klopt er iets niet, dan wijzen wij uw aanvraag af, passen wij uw uitkering aan of stoppen uw uitkering.