Bijstand verhalen op ex-partner of ouder

In Nederland bestaat een wettelijke 'onderhoudsplicht'. Onderhoudsplicht houdt in dat iedereen voor zijn/haar gezin moet zorgen. Tot uw gezin behoort uw echtgenoot of echtgenote en uw kinderen tot 21 jaar. Ook uw partner uit een geregistreerd partnerschap behoort tot uw gezin. Nadat u uit elkaar bent, heeft u nog steeds een onderhoudsplicht. Dit betekent dat u financieel voor elkaar moet blijven zorgen.

Er zijn verschillende situaties waarin Ferm Werk de bijstand kan verhalen (geld terughalen) op een ex-partner. Dit is een actie tussen Ferm Werk en de persoon die verplicht is u te onderhouden.

  • Bent u uit elkaar, maar officieel nog wel getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u voor elkaar onderhoudsplichtig. Komt uw ex-partner de onderhoudsplicht niet na, dan kunt u bijstand aanvragen. Ferm Werk verhaalt de bijstand vervolgens op uw partner.
  • Bent u officieel getrouwd en betaalt uw ex de alimentatie niet? Of is de alimentatie lager dan de bijstand, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Ook dan verhaalt Ferm Werk de bijstand op uw ex-partner.
  • Bent u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en heeft u wel samengewoond, dan bestaat er geen onderhoudsplicht voor de partner. Er is wel onderhoudsplicht voor de kinderen die jonger zijn dan 21 jaar. Hebben deze kinderen bijstand nodig, dan kan de bijstand worden verhaald op de beide ouders.
  • Ontvangt u bijstand en heeft u recent een schenking gedaan? Dan kan Ferm Werk dit bedrag verhalen op degene die de schenking heeft gehad.
  • Krijgt u een erfenis van iemand met een bijstandsuitkering? Dan kan Ferm Werk de uitkering op uw erfenis verhalen.

Voorkom dat bijstand verhaald moet worden door vooraf te overleggen met Ferm Werk en alle belangrijke documenten te tonen. Het gaat om de volgende documenten:

  • Echtscheidingsbeschikking.
  • Alimentatiebeschikking.
  • Bewijs van inschrijving echtscheiding/ beëindiging partnerschap in de registers van de burgerlijke stand.
  • Bewijs van schenking/erfenis.
  • Bewijsstukken van inkomen en vermogen/schulden van uw ex-partner.

 Licht ook uw ex-partner of ouders in (als u jonger bent dan 21 jaar).
 

Kijk ook op rijksoverheid.nl.