Participatieverklaring

Als u nieuw in Nederland bent, dan gaat u inburgeren. Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de 'participatieverklaring'. Dit is een onderdeel van uw inburgering.

U krijgt een brief van de gemeente waarin u woont. In deze brief staat dat u moet leren wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn/haar eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij/zij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij/zij vindt, maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf, maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

In de brief staat ook hoe u kunt leren wat belangrijk is in Nederland. Welke normen en waarden hier gelden. Als u alles weet, zet u uw handtekening op een papier. Dat papier noemen we de participatieverklaring. 

Uw hele inburgering bestaat dus uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. U verklaart daarmee de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en respecteren.

Als u na 1 oktober 2017 verplicht moet inburgeren, moet u het participatieverklaringstraject volgen. Bent u als statushouder in Woerden of Oudewater komen wonen, dan wordt u door Ferm Werk geholpen. Woont u wel in Woerden of Oudewater, maar bent u geen statushouder? Neem dan ook contact met ons op.
Bent u inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk of Montfoort? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk.

Het traject bij Ferm Werk bestaat uit twee dagdelen en het ondertekenen van de verklaring. Als u een statushouder bent, volgt u een langer traject als onderdeel van het 10 wekenprogramma.

Na de ingangsdatum van uw inburgeringsplicht hebt u een jaar de tijd om het traject af te ronden.