Europees Sociaal Fonds Plus

De Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht heeft een gezamenlijke aanvraag ingediend voor subsidie uit het ESF+. De ESF-activiteiten in deze aanvraag dragen bij aan het begeleiden van ESF-deelnemers naar de arbeidsmarkt. ESF-deelnemers zijn jongeren, uitkeringsgerechtigden, statushouders en arbeidsbelemmerden. ESF-activiteiten zijn bijvoorbeeld casemanagement, taaltrajecten en vakopleidingen of korte trainingen.

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht hebben een samenwerkingsverband gesloten met als doel het genereren van het maximale subsidiebedrag voor de arbeidsmarktregio. Deelnemende gemeenten zijn De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 

Met deze subsidie, mede gefinancierd door de Europese Unie, zullen regionale arbeidsmarktprojecten worden gefinancierd. Het regionaal arbeidsmarktbeleid is volop in ontwikkeling. Er wordt gewerkt in de volgende drie gebieden:

  1. Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt; 
  2. Een regionaal actieplan met als doel bestrijding van jeugdwerkloosheid; 
  3. Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Dit ESF-project draagt bij aan de intensivering van de regionale samenwerking en bevordert een integrale aanpak van regionale arbeidsmarktproblematiek en de ondersteuning van kwetsbare groepen.

Afbeelding
Vlag van de Europese Unie met de tekst: 'Medegefinancierd door de Europese Unie'.