Vrijwilligerswerk

Bent u op zoek naar werk en ontvangt u een uitkering, dan is vrijwilligerswerk een goede manier om ervaring op te doen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen en u ontvangt een uitkering van Ferm Werk, bespreek dit dan altijd vooraf met uw consulent. U bekijkt samen met uw consulent welke stappen het beste zijn op weg naar werk. Ook bekijkt de consulent of u vrijwilligerswerk kunt gaan doen met behoud van uitkering. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

U kunt doorgeven dat u vrijwilligerswerk doet via het formulier melding vrijwilligerswerk ,
Of neem contact op met een van de consulenten van Ferm Werk om een afspraak te maken.

Meer informatie