Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

Vragenformulier bijstand en ondernemen

Komt u in aanmerking voor een uitkering Besluit bijstandsvoorziening zelfstandigen?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering ingevolge Besluit bijstandsvoorziening zelfstandigen (Bbz) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan behoort u niet tot de doelgroep van een Bbz-regeling.

Vul dit formulier verder in en krijg antwoord op de vraag:

  • Kom ik in aanmerking voor het indienen van een aanvraag voor een Bbz-uitkering?
  • Welke actie moet ik uitvoeren?
Dit houdt in dat u in het bezit bent van alle verplichte vergunningen en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Dit houdt in dat u alleen of samen met degenen met wie u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt.

Op basis van de door u ingevulde voorwaarden kunt u geen aanvraag indienen voor een uitkering op grond van het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen.

Indien u vragen heeft over het invullen van dit formulier of over uw situatie, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Nadat u ook uw situatie heeft beschreven, kunt u het formulier naar ons toesturen.

Op basis van de door u ingevulde voorwaarden kunt u geen aanvraag indienen voor een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Indien u vragen heeft over het invullen van dit formulier of over uw situatie, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Nadat u ook uw situatie heeft beschreven, kunt u het formulier naar ons toesturen.

Op basis van de door u ingevulde voorwaarden kunt u geen aanvraag indienen voor een uitkering op grond van het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen. Mogelijk heeft u wel recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Nadat u ook uw situatie heeft beschreven, kunt u het formulier naar ons toesturen.

Neem contact op met het UWV om toestemming te krijgen. Zodra u toestemming heeft van het UWV kunt u opnieuw dit formulier invullen.

Indien u vragen heeft over het invullen van dit formulier of over uw situatie, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Nadat u ook uw situatie heeft beschreven, kunt u het formulier naar ons toesturen.

U kunt met uw WW-uitkering mogelijk starten met een onderneming. Meer informatie hierover kunt u vinden op UWV.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/index.aspx.

Indien u vragen heeft over het invullen van dit formulier of over uw situatie, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Nadat u ook uw situatie heeft beschreven, kunt u het formulier naar ons toesturen.

Indien u vragen heeft over het invullen van dit formulier of over uw situatie, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Nadat u ook uw situatie heeft beschreven, kunt u het formulier naar ons toesturen.