Dyslexie Tekst formaat AAA

Bijstand en werk gevonden

Als u een bijstandsuitkering krijgt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat.
Vindt u (weer) werk? Dan zijn 2 situaties mogelijk:

  • U gaat meer verdienen dan de bijstandsnorm. Ferm Werk stopt in dit geval uw uitkering.
  • U gaat minder verdienen dan de bijstandsnorm. Ferm Werk vult uw inkomen dan aan zodat uw inkomen er niet op achteruit gaat. Om te berekenen hoeveel uitkering wij moeten betalen, ontvangt u elke maand een formulier. Wij noemen dit een inkomstenformulier. Op dit formulier vult u in hoeveel u verdient heeft en stuurt u naar ons op. Zodra wij het formulier ontvangen hebben, wordt uw uitkering betaald.

Wijzigingen doorgeven
Voorkom dat u geld terug moet betalen en geef direct aan Ferm Werk door als u werk heeft gevonden of als er iets verandert. Bijvoorbeeld in uw werktijden. U kunt dit doorgeven via Mijn Ferm Werk of met het  Wijzigingsformulier.

Aanvulling op inkomen bij parttime werk
Bent u 27 jaar of ouder? En heeft u met parttime werk minder inkomen dan met uw uitkering? Dan vult Ferm Werk uw inkomen aan. Ook heeft u soms recht op vrijlating van een deel van uw inkomsten:

  • Gedurende 6 maanden: u houdt uw uitkering en mag 25% van uw netto-inkomsten houden (maximaal € 217,- per maand, per juli 2020). Dit wordt 'vrijlating van inkomsten' genoemd.
  • Heeft u gedurende 6 maanden een vrijlating van 25% gehad, bent u alleenstaande ouder en zorgt u voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan krijgt u maandelijks 12,5% van uw netto-inkomen boven op uw uitkering (maximaal € 135,49 per maand, per juli 2020, voor maximaal 30 maanden).

Extra vrijlating van inkomsten voor personen die door ziekte of handicap niet in staat is om volledig te werken
Daarnaast is er nog een mogelijkheid voor een inkomstenvrijlating, die ook geldt als u jonger dan 27 jaar bent:

  • Medische urenbeperking: als u niet in staat bent meer dan 30 uur per week te werken, kan Ferm Werk u een aanvullende vrijlating op uw inkomsten verlenen. Dit is 15%, met een maximum van   € 137,42 per maand (bedrag juli 2020).

U kunt zelf een verzoek bij Ferm Werk indienen om gebruik te mogen maken van deze regeling. Als Ferm Werk meent dat er bij u sprake kan zijn van een medische urenbeperking, kan Ferm Werk een medisch onderzoek voor u aanvragen. Uit dat onderzoek blijkt dan of en tot wanneer u een medische urenbeperking hebt. In deze periode verleent Ferm Werk u dan de vrijlating op uw inkomsten.

Heffingskortingen Belastingdienst
Nu u werkt, heeft u mogelijk ook recht op een voorlopige uitbetaling van een heffingskorting van de Belastingdienst. Op welke heffingskorting u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke situatie. De heffingskortingen kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Heffingskortingen tellen mee als inkomsten en worden in mindering gebracht op uw uitkering. Het is dus van belang dat u de heffingskortingen aanvraagt. Ook als u (volgens ons)  wel recht heeft, maar het niet aanvraagt zullen wij de heffingskorting  in mindering brengen op de uitkering. In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking voor de voorlopige uitbetaling van een heffingskorting:

  • Bent u een alleenstaande ouder en heeft op 1 januari een kind jonger dan 12 jaar?  Dan heeft u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
  • Bent u getrouwd en heeft uw partner geen ander inkomen dan bijstand? Dan heeft uw partner mogelijk recht op de  algemene heffingskorting minstverdienende partner.
  • Bent u getrouwd, heeft op 1 januari een kind jonger dan 12 jaar en heeft uw partner ook inkomen uit arbeid? Dan heeft degene die het laagste inkomen uit arbeid heeft, mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Indien u een voorlopige aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen, dan levert u een kopie daarvan bij ons in. Hierdoor kunnen wij het juiste bedrag aan heffingskorting op de uitkering inhouden. Als u beschikt over de definitieve aanslag, levert u ook deze in.

Uitstroompremie
Heeft u langer dan 12 maanden een uitkering van Ferm Werk ontvangen en bent u weer aan het werk gegaan? Dan heeft u mogelijk recht op deze uitstroompremie.