Dyslexie Tekst formaat AAA

Tonk

Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Inkomen, of een deel ervan, is weggevallen en hierdoor kunnen financiële problemen ontstaan. Het betalen van vaste lasten, zoals woonkosten, kan in het geding komen. Om dit te ondervangen is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) in het leven geroepen door de overheid. Ferm Werk voert de regeling uit voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

Wat is de Tonk
De Tonk-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en valt hierdoor onder de Participatiewet. Het is een tegemoetkoming in de kosten van huur of hypotheek en zorgverzekering. Het is een tijdelijke regeling voor de maanden januari tot en met juni 2021. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 juli 2021, ook met terugwerkende kracht.

De Tonk wordt vanaf 1 juli verlengd. Meer details volgen, zodra de exacte invulling van de regeling bekend is.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tonk?
Om in aanmerking te komen voor een Tonk-uitkering moet de aanvraag voldoen aan deze voorwaarden:

  • Op dit moment is er veel minder inkomen dan vóór de coronacrisis
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen
  • Het inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen
  • Het actuele inkomen en de beschikbare geldmiddelen zijn onvoldoende om de vaste lasten te betalen

Tonk als laatste mogelijkheid
Als er (mogelijk) recht bestaat op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, dan moet die eerst worden aangevraagd. Komt iemand niet in aanmerking voor een andere regeling of is er met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw vaste lasten te betalen? Dan kan er recht bestaan op de Tonk-uitkering. Voor ondernemers met een Tozo-uitkering kan de Tonk hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de Tonk-uitkering?
De hoogte van de Tonk-uitkering hangt af van de situatie. Om de hoogte te berekenen kijken we naar:

  • De hoogte van de woonkosten en de premie van de zorgverzekering
  • Het inkomen op dit moment
  • Welk deel van de kosten iemand zelf nog kan betalen met dit inkomen (de draagkracht)

Extra informatie over Tonk inclusief rekenvoorbeelden, klik hier.

Aanvragen Tonk-uitkering
Een Tonk-uitkering wordt aangevraagd met het aanvraagformulier Tonk. Op verzoek wordt het toegestuurd. Volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van de gevraagde bewijstukken, kunnen per post worden opgestuurd naar Ferm Werk. U kunt ook mailen. We maken gebruik van een nieuwe methode voor veilig mailen (ter vervanging van Cryptshare); binnenkort volgt hier meer informatie over.
 

De Tonk-uitkering wordt toegekend voor het aantal maanden dat deze nodig is, maximaal 6 maanden dus. Het bedrag wordt na toekenning in één keer uitbetaald. Over de Tonk- uitkering hoeft geen belasting te worden betaald. U hoeft de uitkering dus niet op te nemen in uw aangifte.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur bellen met Ferm Werk via 0348 497 000 of mailen naar info@fermwerk.nl

Meer lezen over Tonk: