Dyslexie Tekst formaat AAA

Tozo: tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te ondersteunen tijdens de corona-crisis. De Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen. De meest actuele informatie over deze regeling vindt u hier.

Wat is het?
Tozo biedt ondersteuning voor ondernemers en zzp'ers die door de coronamaatregelen plotseling geen of minder onkomsten hebben.
De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

 • Levensonderhoud
  De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten uit eigen bedrijf en eventuele andere inkomsten. Het bedrag dat u ontvangt is een gift die u niet terug hoeft te betalen. De uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat op uw situatie van toepassing is (gehuwd/samenwonend, jonger dan 27 jaar).
 • Bedrijfskapitaal
  De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt in totaal (Tozo 1, 2 en 3) maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar.Voor ondernemers die voor 1 januari 2021 een Tozo lening bedrijfskapitaal ontvangen hebben gekregen, start de terugbetalingsverplichting per 1 januari 2021. Voor ondernemers die na 1 januari 2021 de lening ontvangen, start de terugbetalingsverplichting op de datum waarop de lening wordt verstrekt.
  Is het voor u nog lastig om aan de terugbetalingsverplichting te voldoen? Neem dan contact met ons op via zelfstandigen@ fermwerk.nl of telefoon 0348-497000 om de mogelijkheden te bespreken.

Voor wie?
Ferm Werk voert de Tozo-regeling uit voor zelfstandig ondernemers die als gevolg van de maatregelen tegen het corona-virus financiele problemen hebben en woonachtig zijn in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater .

Tozo 1 en tozo 2
Tozo 1 kon worden aangevraagd van 1 maart tot 1 juni.  De uitkering levensonderhoud gold voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Het inkomen van uw partner en uw vermogen (zoals een spaarrekening of eigen woning) of de levensvatbaarheid van uw bedrijf waren niet van invloed op Tozo 1.
Tozo 2 kon aangevraagd worden tot en met 30 september 2020. Het verschil met Tozo 1 is dat vanaf Tozo 2 het inkomen van de partner meetelt bij de uitkering voor levensonderhoud.

Tozo 3: verlenging Tozo regeling vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 1 april 2021
De regering heeft de Tozo-regeling nogmaals verlengd omdat de gevolgen van de coronacrisis na 1 oktober niet voor iedereen voorbij zijn. Mogelijk geldt dat ook voor u en kan het even duren voordat u voldoende inkomsten heeft. De verlenging van de Tozo is bedoeld om u de tijd en (financiële) ondersteuning te bieden om u te kunnen oriënteren op de toekomst. En om te onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of dat het beter voor u is om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst. Tozo 3 loopt van oktober 2020 tot en met maart 2021. Tozo 3 is in grote lijnen gelijk aan Tozo 2.

In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Voorwaarden Tozo 3
Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? Dan kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Ook als u niet eerder van de Tozo gebruik maakte, kunt u een uitkering Tozo 3 aanvragen.

Alle voorwaarden die golden voor Tozo 1 en 2 gelden nu ook. Op 28 september 2020 heeft het kabinet in een persconferentie (in verband met aangescherpte coronamaatregelen) aangekondigd dat een voorgenomen toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) niet op 1 oktober 2020 zal worden ingevoerd. Deze toets zal gelden vanaf 1 april 2021. Voor een nieuwe verlenging van de Tozo uitkering tot 1 juli 2021 zal dan opnieuw een aanvraag ingediend moeten worden. Meer informatie wordt in 2021 bekend gemaakt.

Online aanvragen
Ontving u een uitkering in het kader van Tozo2? U kunt hier een verlenging op basis van Tozo 3 aanvragen.

Is dit uw eerste aanvraag voor een uitkering of bedrijfskrediet op grond van van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, dan kunt U uw aanvraag Tozo 3 hier digitaal indienen.

Voor het kunnen indienen van een digitale aanvraag dient u in te loggen met uw DigiD
Houdt u de volgende gegevens bij de hand om up te loaden:
- Kopie ID bewijs (ook van partner). Paspoort of ID kaart. Rijbewijs is geen geldig ID bewijs.
- Kopie bankpasje of bankafschrift (met rekeningnummer en naam) waarop de uitkering uitbetaald wordt
- Kopie KvK inschrijving
- gegevens over het inkomen van uzelf en uw partner

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor Tozo 3

 • U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer en woont in Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater;
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en u verblijft rechtmatig in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,
 • U bent uw bedrijf gestart voor 17 maart 2020 18.45 uur, en u voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het zelfstandig bedrijf of beroep;
 • U heeft voor de kalendermaanden waarop uw aanvraag betrekking heeft, een inkomen lager dan de bijstandsnorm en/of een liquiditeitsprobleem.  Het gaat om uw gezinsinkomen (dat wil zeggen van u en uw eventuele partner samen). In de meeste situaties is de bijstandsnorm € 1.500,- per maand, maar dit is afhankelijk van uw leefsituatie (alleenstaand of samenwonend) en uw leeftijd(en). Voor jongeren onder 21 jaar en voor partners met AOW gelden andere bedragen. Bekijk voor meer informatie de pagina over de geldende bijstandsnormen van de Rijksoverheid;
 • U heeft geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd
  Voor de lening bedrijfskapitaal verklaart u dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dat wel het geval is komt u niet in aanmerking voor Tozo-lening bedrijfskapitaal. U kunt in totaal niet meer lenen dan € 10.157,-, over Tozo 1, 2 en 3 samen. Als u eerder een lagere lening afsloot, kunt u nu nog tot maximaal bovenstaand bedrag bijlenen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid  of doe de check op www.krijgiktozo.nl.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar: zelfstandigen@fermwerk.nl

Werkzaamheden opgestart? Geef het door!
Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. Ferm Werk kan uw gegevens zowel bij de aanvraag als achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terug betalen.

Vanaf 11 mei 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld. Wellicht betekent dit voor u dat u inmiddels weer aan het werk bent. Is dit het geval, dan is het van belang dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat teveel ontvangen uitkering achteraf moet worden terugbetaald.
Wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Ferm Werk

Vragen?
Mail uw vraag naar zelfstandigen@fermwerk.nl of bel naar 0348- 497000. Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk.
Graag vragen wij u ook om niet te bellen wanneer u al een terugbelnotitie heeft laten maken of wanneer u een e-mail heeft gestuurd. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen kan het wat langer duren dan u van ons verwacht voordat u wordt terug gebeld. 
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Hieronder vindt u links naar belangrijke informatie voor ondernemers.