Dyslexie Tekst formaat AAA

Tozo: tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te ondersteunen tijdens de corona-crisis. De Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen. De meest actuele informatie over deze regeling vindt u hier.

Wat is het?
De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

 • De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten uit eigen bedrijf en eventuele andere inkomsten. Het bedrag dat u ontvangt is een gift die u niet terug hoeft te betalen.
 • De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen.

Voor wie?
Ferm Werk voert de Tozo-regeling uit voor zelfstandig ondernemers die als gevolg van de maatregelen tegen het corona-virus financiele problemen hebben en woonachtig zijn in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater .

Wanneer komt u in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandig ondernemers?

 • U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer en:
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • U verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent uw bedrijf gestart voor 17 maart 2020 18.45 uur, en u voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het zelfstandig bedrijf of beroep
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats
 • Uw bedrijf  is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf en u staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;

Tozo 1
Tozo 1 kon worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020. De uitkering levensonderhoud geldt voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020 en vult uw inkomen (uit uw eigen bedrijf en eventuele andere inkomsten) aan tot het van toepassing zijnde bijstandsniveau. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie en leeftijd.
Er wordt niet gekeken naar het inkomen van uw partner, uw vermogen (zoals een spaarrekening of eigen woning) of de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Tozo 2: verlenging Tozo regeling vanaf 1 juni
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is verlengd tot eind september (Tozo 2). U kunt van deze verlengde Tozo gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van Tozo 1, maar ook voor ondernemers die hier nog geen gebruik van maken. Het verschil met Tozo 1 is dat het inkomen van uw partner meetelt bij de uitkering voor levensonderhoud. Meer informatie vindt u hier en op de website van de rijksoverheid

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden? U kunt uw aanvraag hier digitaal indienen.

Heeft u al gebruik gemaakt van Tozo-1? Dan kunt u hier een vervolgaanvraag doen.

Voor het kunnen indienen van een digitale aanvraag dient u in te loggen met uw DigiD
Houdt u de volgende gegevens bij de hand om up te loaden:
- Kopie ID bewijs (ook van partner). Paspoort of ID kaart. Rijbewijs is geen geldig ID bewijs.
- Kopie bankpasje of bankafschrift (met rekeningnummer en naam) waarop de uitkering uitbetaald wordt
- Kopie KvK inschrijving
- gegevens over het inkomen van uzelf en uw partner

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar: zelfstandigen@fermwerk.nl

Werkzaamheden opgestart? Geef het door!
Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. Ferm Werk kan uw gegevens zowel bij de aanvraag als achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terug betalen.

Vanaf 11 mei 2020 zijn de coronamaatregelen versoepeld. Wellicht betekent dit voor u dat u inmiddels weer aan het werk bent. Is dit het geval, dan is het van belang dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat teveel ontvangen uitkering achteraf moet worden terugbetaald.
Wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Ferm Werk

Vragen?
Mail uw vraag naar zelfstandigen@fermwerk.nl of bel naar 0348- 497000. Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk.
Graag vragen wij u ook om niet te bellen wanneer u al een terugbelnotitie heeft laten maken of wanneer u een e-mail heeft gestuurd. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen kan het wat langer duren dan u van ons verwacht voordat u wordt terug gebeld. 
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Hieronder vindt u links naar belangrijke informatie voor ondernemers.