Dyslexie Tekst formaat AAA

Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen. De meest actuele informatie over deze regeling vindt u hier.

Online aanvragen
Ontving u een uitkering in het kader van Tozo 2? U kunt hier een verlenging op basis van Tozo 3 aanvragen.

Is dit uw eerste aanvraag voor een uitkering of bedrijfskrediet op grond van de Tozo, dan kunt u uw aanvraag Tozo 3 hier digitaal indienen.

Voor het kunnen indienen van een digitale aanvraag moet u inloggen met uw DigiD
Houdt u de volgende gegevens bij de hand om te uploaden:
- kopie ID-bewijs (ook van partner). Paspoort of ID-kaart. Rijbewijs is geen geldig ID-bewijs
- kopie bankpas of -afschrift (rekeningnummer en naam) waarop de uitkering wordt uitbetaald 
- kopie inschrijving bij Kamer van Koophandel
- gegevens over het inkomen van uzelf en uw partner

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid  of doe de check op www.krijgiktozo.nl.

Let op: Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar: zelfstandigen@fermwerk.nl

Wat is het?
Tozo biedt ondersteuning voor ondernemers en zzp'ers die door de coronamaatregelen plotseling geen of minder onkomsten hebben.
De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

 • Levensonderhoud
  De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten uit eigen bedrijf en eventuele andere inkomsten. Het bedrag dat u ontvangt is een gift die u niet terug hoeft te betalen. De uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat op uw situatie van toepassing is (gehuwd/samenwonend, jonger dan 27 jaar).
 • Bedrijfskapitaal
  De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt in totaal (Tozo 1, 2 en 3) maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. Gelet op de huidige omstandigheden heeft het kabinet besloten de terugbetalingsverplichting voor bedrijfskapitaal Tozo te wijzigen:

  • De terugbetalingsverplichting start voor bestaande en nieuwe leningen op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021
  • De looptijd van bestaande en nieuwe Tozo-leningen wordt verlengd met zes maanden van 3 jaar tot 3,5 jaar
  • Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt tijdelijk geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe Tozo-leningen

Voor wie?
Ferm Werk voert de Tozo-regeling uit voor zelfstandig ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater en die als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus financiële problemen hebben.

Tozo 3
Vanaf 1 oktober 2020 is er een nieuwe verlenging van de Tozo-regeling tot en met maart 2021 (Tozo 3). In tegenstelling tot Tozo 1 en 2 kunt u Tozo 3 niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

   • Vanaf 1 december 2020 vraagt u de uitkering aan vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.

   •  Vanaf 1 februari 2021 vraagt u de uitkering aan vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 februari 2021 kunt u dus aanvragen vanaf 1 januari.

Voorwaarden Tozo 3
Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van Tozo 2? Dan kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Ook als u niet eerder van de Tozo gebruikmaakte, kunt u een uitkering Tozo 3 aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden voor Tozo 3

 • U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer en woont in Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort of Oudewater
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld en u verblijft rechtmatig in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U bent uw bedrijf gestart voor 17 maart 2020 18.45 uur en u voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het zelfstandig bedrijf of beroep
 • U heeft voor de kalendermaanden waarop uw aanvraag betrekking heeft een inkomen lager dan de bijstandsnorm en/of een liquiditeitsprobleem. Het gaat om uw gezinsinkomen (dat wil zeggen van u en uw eventuele partner samen). In de meeste situaties is de bijstandsnorm     €1.500,- per maand, maar dit is afhankelijk van uw leefsituatie (alleenstaand of samenwonend) en uw leeftijd(en). Voor jongeren onder de 21 jaar en voor partners met AOW gelden andere bedragen.
 • U heeft geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd. Voor de lening bedrijfskapitaal verklaart u dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dat wel het geval is komt u niet in aanmerking voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal. U kunt in totaal niet meer lenen dan € 10.157,-, over Tozo 1, 2 en 3 samen. Als u eerder een lagere lening afsloot, kunt u nu nog tot maximaal bovenstaand bedrag bijlenen.

Bekijk voor meer informatie de pagina over de geldende bijstandsnormen van de Rijksoverheid

Tozo 4
Vanaf 1 april 2021 komt er een Tozo 4. In tegenstelling tot eerdere berichtgevig zal er geen vermogenstoets gelden bij Tozo 4.

 

Werkzaamheden opgestart? Geef het door!
Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. Ferm Werk kan uw gegevens zowel bij de aanvraag als achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terug betalen.
Wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Ferm Werk

Vragen?
Mail uw vraag naar zelfstandigen@fermwerk.nl of bel naar 0348- 497000. Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk.
Graag vragen wij u ook om niet te bellen wanneer u al een terugbelnotitie heeft laten maken of wanneer u een e-mail heeft gestuurd. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen kan het wat langer duren voordat u reactie van ons ontvangt. We vragen hiervoor uw begrip.

Hieronder vindt u links naar belangrijke informatie voor ondernemers.