Dyslexie Tekst formaat AAA

De juiste match

De beste match vraagt meer dan het selecteren van de beste kandidaat. Ferm Werk zorgt er voor dat mensen goed tot hun recht komen op hun werkplek en een bijdrage leveren aan uw organisatie. De werkzoekenden die zich melden bij Ferm Werk hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt. Door intensieve training en coaching worden zij goed voorbereidt op een nieuwe start op de arbeidsmarkt.

We halen de kwaliteiten in mensen naar boven. Sommigen vinden snel een reguliere baan, anderen hebben meer begeleiding nodig op het gebied van werknemersvaardigheden en ontwikkeling van competenties. Ferm Werk beschikt hiervoor over een eigen test- en trainingscentrum en zoekt hierbij ook nadrukkelijk de samenwerking met werkgevers. U kunt hierbij denken aan werkervaringsplekken, proefplaatsingen en vrijwilligerswerk. We denken met werkgevers mee hoe de inzet van de medewerkers een meerwaarde kan zijn voor organisaties, dit doen wij door met hen in gesprek te gaan bijvoorbeeld over jobcarving of het analyseren van bedrijfsprocessen.

Samenwerken met Ferm Werk is altijd maatwerk. Wij hebben diverse mogelijkheden om de inzet van mensen zo bedrijfseconomisch verantwoord mogelijk te maken. Hierbij kijken we naar de reële loonwaarde van iemand, beperking van risico’s en begeleiding op maat.