AnchorAlle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) van toepassing: kijk voor meer informatie op de pagina uw privacy bij Ferm Werk of wetten.overheid.nl

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u gebruikmaakt van de mogelijkheid om via de internetsite te solliciteren, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf verstrekt.

Het is mogelijk dat Ferm Werk deze persoonsgegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw sollicitatie of vraag of om in te gaan op uw opmerking.

Ferm Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Ferm Werk die u via deze internetsite of op andere wijze hebt verstrekt? Mail dan naar info@fermwerk.nl.