Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

Samenwerking met Ondernemersacademie Het Groene Hart

Eén van de initiatieven waar Ferm Werk gebruik van maakt om mensen weer perspectief te bieden is de training van de Ondernemersacademie Het Groene Hart. De initiatiefnemers, Rina Mulder en Edward Tuheteru, hebben vanuit hun rol als Business Coach binnen gemeente Woerden een programma ontwikkeld.

Inmiddels zijn de eerste groepen afgezwaaid, ieder met zijn of haar eigen succes. Voor de ene ondernemer betreft het een haalbaarheidsstudie en voor de ander juist handvatten om de weg van het ondernemen te vervolgen. De academie verzorgt trainingen voor (startende) ondernemers. In 7 dagdelen schrijf je het ondernemersplan. Professionals verzorgen de dagdelen, bijvoorbeeld voor marketing, verkoop en promotie. Je leert ondernemersvaardigheden, zoals pitchen, acquireren en netwerken. De interactie met andere cursisten maakt de training waardevol.

Vanuit Ferm Werk is Anita Buis een deelnemer van de training. Zij is een bedrijf gestart dat houding en zit-analyses uitvoert met/voor ruiter en paard. Het uiteindelijke doel is een betere rijvaardigheid, meer plezier in het paardrijden en daarmee een beter welzijn van paarden.

“In het gesprek met de BBZ consulent van Ferm Werk, sprak ik over mijn plannen om te starten. Hij hielp me met het vormgeven van het idee en verwees me door naar de Academie. Ondertussen heb ik de training afgerond en heeft mijn bedrijf vorm gekregen. De onderwerpen die ik op de training leerde kan ik direct toepassen in de praktijk”, aldus Anita Buis.

Mooi om te zien dat we met elkaar iedere dag weer kansen en uitdagingen kunnen bieden voor mensen!

Meer weten over de Ondernemeracademie het Groene Hart, of uzelf aanmelden? Klik hier.