Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

“Lokale werkgevers bieden statushouders kansen en nieuw perspectief”

De impact van de wereldwijde vluchtelingenstroom is een landelijke uitdaging, voor wat betreft de instroom in de Participatiewet (uitkering) én de (arbeids)participatie. Ferm Werk heeft na intensieve gesprekken met gemeenten, het maatschappelijke middenveld en lokale ondernemers een methode ontwikkeld waarbij de statushouder vanaf het eerste moment van huisvesting actief deel neemt aan de geboden activiteiten in de vorm van een weekprogramma. In de methode wordt gelijktijdig gewerkt aan taal en (arbeids)participatie. De wettelijke plicht tot inburgering en (arbeids)participatie lopen dan parallel. In de eerste fase gaat men bij Ferm Werk aan de slag met de werknemersvaardigheden en maken we een profiel op van de individuele statushouder met daarin zijn/haar competenties, ervaringen en de algemene achtergrond. Samen wordt vervolgens een doel bepaald wat betreft studie of werk.

Belangrijk in participatietrajecten voor statushouders is het kunnen aanbieden van werkervaringsplekken. Binnen Ferm Werk worden in het leer- en ontwikkelcentrum al diverse werksoorten aangeboden, maar ook lokale werkgevers staan hier steeds meer voor open. Deze werkervaringsplekken zijn erg belangrijk in het uitvoeren van onze visie, namelijk zo snel mogelijk arbeids- en maatschappelijke participatie realiseren. Externe werkervaringsplekken dragen vervolgens verder bij aan het opbouwen van een netwerk, de kennis van de (lokale) arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie, het opdoen van werknemersvaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling. Het dagelijkse contact met collega’s zorgt daarnaast ook voor verbetering van de Nederlandse taal.

De afgelopen maanden zijn veel intensieve gesprekken met werkgevers en ondernemersverenigingen geweest. Dit heeft geresulteerd in mooie werkervaringsplekken. We lichten er graag een paar toe:

In april jl. zijn we gestart met een samenwerking met de Kleywegen groep. In deze pilot zijn een aantal statushouders gestart die gedurende 700 uur een werkervaringsplaats krijgen waarbij de begeleiding wordt gedaan door de SamenwerkingsUnie. Kleywegen kiest bewust voor intensieve begeleiding. Hiermee wordt de werkervaringsplaats effectiever benut en is de kans op een uiteindelijke plaatsing in een baan vele malen groter. De ontwikkeling van deze pilot is momenteel in volle gang.

Half april jl. zijn twee dames gestart met het opdoen van werkervaring bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Zij draaien, samen met het reguliere personeel, mee op de afdeling ‘Services’. Beide kandidaten hadden al ervaring opgedaan in het leer- en ontwikkelcentrum van Ferm Werk en zagen ernaar uit om bij een ziekenhuis aan de slag te gaan. De gezondheidszorg spreekt hen namelijk enorm aan. Een van de kandidaten wil zelfs graag een opleiding in de zorg gaan volgen zodra ze klaar is met haar taal- en inburgering. Wie weet kan ze haar stage dan wel in het ziekenhuis doen!

Bij Kiremko in Montfoort zijn twee heren gestart. Naast hun maatschappelijke betrokkenheid ziet Kiremko dit ook als een mooie kweekvijver voor mogelijk personeel in de toekomst. Een van de heren heeft zijn heftruck certificaat gehaald en heeft twee dagen per week ondersteuning geboden in het magazijn van Kiremko. Dankzij de opgedane werkervaring bij Kiremko heeft meneer ondertussen zelfstandig ander werk gevonden voor twee dagen in de week bij een bedrijf in Oudewater. De andere kandidaat is enorm leergierig en heeft deze week te horen gekregen dat hij per 1 juli as. een contract van Kiremko krijgt!

Een jonge man met een ICT diploma behaald in Syrië is vanaf deze maand voor een aantal dagdelen aan de slag bij HD Services in Montfoort. Cees de Groot van HD Services vindt het enorm leuk om zijn kennis- en ervaring te delen en deze jongen werkervaring op te laten doen, zodat hij een stap voorwaarts kan maken richting een toekomst zonder zorgen en financiële afhankelijkheid.

Open staan voor kansen en mogelijkheden, out of the box denken én kijken naar talent? “Ferm Werk is altijd op zoek naar organisaties die zich hierin herkennen”

zh\

hdkiremkokley